Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia: Ogłoszenia https://apcz.umk.pl/AUNC_ARCH <p><strong>NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE</strong></p><p>Na łamach czasopisma publikowane są artykuły z zakresu archeologii Polski, powszechnej i antycznej. W jego ramach redagowane są też tomy tematyczne, takie jak Archeologia szkła i Archeologia podwodna. W artykułach prezentowane są aktualne wyniki badań i dokonań kadry naukowej Instytutu Archeologii UMK i współpracujących z nią badaczami z innych ośrodków naukowych w kraju oraz zagranicą.</p> pl-PL