https://apcz.umk.pl/AUNC_ARCH/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia: Ogłoszenia 2021-09-16T20:33:27+02:00 Open Journal Systems <p><strong>NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE</strong></p><p>Na łamach czasopisma publikowane są artykuły z zakresu archeologii Polski, powszechnej i antycznej. W jego ramach redagowane są też tomy tematyczne, takie jak Archeologia szkła i Archeologia podwodna. W artykułach prezentowane są aktualne wyniki badań i dokonań kadry naukowej Instytutu Archeologii UMK i współpracujących z nią badaczami z innych ośrodków naukowych w kraju oraz zagranicą.</p>