Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10, No 2 (2013) Między langue a parole: język w perspektywie kodowania Abstrakt  PDF
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 
Vol 12 (2015) Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu Abstrakt  PDF
Joanna Zaucha
 
Vol 2, No 2 (2009) O układach typu ___. (To) Nonsens. (vs to nonsens, że_) z semantycznego punktu widzenia Abstrakt  PDF
Mariola Wołk
 
Vol 14 (2017) Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej Abstrakt  PDF
Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska
 
Vol 1, No 1 (2009) Projekt strukturalnej klasyfikacji ciągów wtrąconych Abstrakt  PDF
Andrzej Moroz
 
Vol 1, No 1 (2009) Głos w sprawie znaczenia czasownika wyglądać na [kogoś / coś] Abstrakt  PDF
Jolanta Chojak
 
Vol 1, No 1 (2009) Wstępna analiza jednostki przede wszystkim na tle właściwości ciągów nade wszystko i ponad wszystko Abstrakt  PDF
Anna Kisiel
 
Vol 5, No 1 (2011) Między składnią semantyczną a asemantyczną, czyli o wpływie Henryka Misza i Zygmunta Saloniego na poglądy składniowe Krystyny Kallas Abstrakt  PDF
Maciej Grochowski
 
Vol 13 (2016) Analiza semantyczno-składniowa wybranych jednostek z segmentem wystarczy Abstrakt  PDF
Barbara Linsztet
 
Vol 2, No 2 (2009) Cechy semantyczne jednostek o postaci "ktoś naprawił coś" Abstrakt  PDF
Adriana Kloskowska
 
Vol 14 (2017) Tzw. nominativus cum infinitivo jako formalizacja struktury predykatowo-argumentowej w klasycznej łacinie Abstrakt  PDF
Hubert Wolanin
 
Vol 14 (2017) Makroskładnia – wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne Abstrakt  PDF
Magdalena Żabowska
 
Vol 14 (2017) Argumenty i modyfikatory – głos w dyskusji Abstrakt  PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 14 (2017) Model składni semantycznej w badaniach historycznojęzykowych. Możliwości i perspektywy Abstrakt  PDF
Agnieszka Słoboda
 
Vol 14 (2017) Przekraczanie granic składni semantycznej Stanisława Karolaka Abstrakt  PDF
Krystyna Kleszczowa, Kamilla Termińska
 
Vol 5, No 1 (2011) Apozycje luźne a wtrącenia zależne formalnie Abstrakt  PDF
Andrzej Moroz
 
Vol 12 (2015) Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ Abstrakt  PDF
Piotr Sobotka
 
Vol 3, No 1 (2010) O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek regularny i regularnie Abstrakt  PDF
Dagmara Maryn
 
Vol 14 (2017) Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS Abstrakt  PDF
Maciej Grochowski
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism