Vol 12, No 2 (2017)

Spis treści

Wstęp

Przypis do „filozofii edytorstwa”
Magdalena Bizior-Dombrowska, Bartłomiej Kuczkowski
PDF
5-6

Artykuły i rozprawy

Janusz S. Gruchała
PDF
7-16
Ewa Głębicka
PDF
17-24
Ewa Skorupa
PDF
25-32
Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk
PDF
33-42
Mariusz Zawodniak
PDF
43-52
Maciej Szargot
PDF
53-59
Magdalena Bizior-Dombrowska
PDF
61-68
Bartłomiej Kuczkowski
PDF
69-77
Teresa Winek
PDF
79-87
Magdalena Kowalska
PDF
89-97
Arkadiusz Luboń
PDF
99-106
Elżbieta Zarych
PDF
107-124
Bogdan Szczurek
PDF
125-141
Joanna Kułakowska-Lis
PDF
143-147

Źródła i dokumenty

Maciej Dombrowski
PDF
149-155
Przemysław Pawlak
PDF
157-161

Przeglądy i sprawozdania

Dom poezji, czyli Dom wariatów? Rec.: M. Szargot, Układanie dramatu. Rzecz o „Nie-Boskiej komedii”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017
Józef Franciszek Fert
PDF
163-167
Bolesław Prus – ślady pozostawione w twórczości. Rec.: M. Piątkowska, Prus. Śledztwo biograficzne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017
Patryk Chłopek
PDF
167-172
„Filozofia przypisów” – ogólnopolska konferencja naukowa
Magdalena Rajewska, Alicja Tułnowska
PDF
172-174
Horror przypisów – studencki poradnik przetrwania
Magdalena Rajewska, Alicja Tułnowska
PDF
175-179

Informacje o Autorach

Informacje o Autorach
 
PDF
179-182


Partnerzy platformy czasopism