XI (2015)

Spis treści

Część I. Historia i prawo

Cristina Fasone
7-28
Maciej Serowaniec
29-44
Maria Kulikowska
PDF
45-68
Anna Magdalena Kosińska
PDF
69-86

Część II. Literaturoznawstwo

Paolo Puppa
89-94
Paolino Nappi
95-118
Cristina Consiglio, Elisa Fortunato
119-128
Salvatore Ferlita
129-134
Sarah Zappulla Muscarà
135-146
Zuzana Šebelová
147-158
Cezary Bronowski
159-168

Część III. Recenzje

RECENZJA: RICCARDO BELLANDI, IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA. STORIA, ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA’, IL MULINO, BOLOGNA 2011, SS. 278
Zbigniew Witkowski
PDF
171-176
RECENZJA: DONATELLA MORANA, LA SALUTE COME DIRITTO COSTITUZIONALE. LEZIONI, G. GIAPPICHELLI EDITORE, TORINO 2013, SS. 157
Paolo Zaccone
PDF
177-184
RECENZJA: MONIKA URBANIAK, ASPEKTY PUBLICZNOPRAWNE ORGANIZACJI I FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA W REPUBLICE WŁOSKIEJ, TNOIK, TORUŃ 2014, SS. 420
Monika Tyloch
PDF
185-194
RECENZJA: HANNA SUCHOCKA, RZYMSKIE PASJE. KOŚCIOŁY STACYJNE WIECZNEGO MIASTA, ROSIKON PRESS, WYD. 2, WARSZAWA 2014, SS. 376
Agnieszka Szufarska
PDF
195-200
Maciej Serowaniec
201-206

O Autorach

NOTA O AUTORACH
 
PDF
207


Partnerzy platformy czasopism