Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

O czasopiśmie

Toruńskie studia polsko - włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń są wydawnictwem skupiającym badaczy polskich zajmujących się problematyką włoską i badaczy włoskich żywotnie zainteresowanych współpracą naukową z uczonymi polskimi. Wydawnictwo nasze ma ambicje, by nie tylko zobrazować współpracę UMK z wieloma włoskimi uczelniami, ale przede wszystkim zaprezentować kierunki i osiągnięcia naukowo-badawcze obu stron na przestrzeni ostatnich lat. Poza systematycznie publikowanymi pracami z dziedziny historii, historii prawa, prawa rzymskiego, prawa publicznego, w tym konstytucyjnego, oraz prawa prywatnego do tomu włączamy artykuły z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego. Należy dodać, że UMK jest jednym z niewielu ośrodków w Polsce prowadzących badania i dydaktykę w zakresie literaturoznawstwa i filologii włoskiej. To sprawia, że tak liczny udział filologów i literaturoznawców w tomie nie może budzić zdziwienia.