Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

Baner

Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

XIV (2018)

Druk numeru XIV (2018) dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 704/P-DUN/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Studi Polacco Italiani di Toruń XIV/2018, XV2019" - zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Partnerzy platformy czasopism