Vol 23, No 3 (2020)

Spis treści

Introduction

Introduction
Krzysztof Biel
9-11
Wstęp
Krzysztof Biel
PDF
13-15

Articles and Dissertations

Joan Sorribes
19-42
Agnieszka Knap-Stefaniuk
43-60

Case Reports

Anna Dąbrowska, Justyna Joanna Kusztal, Małgorzata Turczyk
63-82

Miscellanea

Lucie Zormanová
87-108
Jacek Szczepkowski
109-125
Barbara Adamczyk
127-147
Magdolna Rébay
149-178
Ewa Agata Sowa-Behtane
179-199
Simona Negruzzo
202-227

Reviews

Jakub Adamczewski
231-235


Partnerzy platformy czasopism