Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21 (2014) The Danish Folk High Schools as the Schools for Life – the history, the present and the future Abstrakt
Niels Carstensen, Simon Voetmann, Kathrine Røll, Jesper Villadsen
 
Vol 21 (2014) Zmiana i uczenie się w perspektywie edukacji dorosłych. Przykład projektu Lives in changing „Butterfly” Abstrakt  PDF
Elżbieta Dubas
 
Vol 25 (2018) Edukacja obywatelska dorosłych w Warszawie – w stronę lokalności i aktywności Abstrakt  PDF
Marta Jadwiga Pietrusińska, Monika Gromadzka
 
Vol 22 (2015) Jaka edukacja i dla kogo? Biografie edukacyjne dorosłych i ich społeczny wymiar Abstrakt  PDF
Alicja Jurgiel-Aleksander
 
Vol 25 (2018) Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – 25 lat doświadczeń w pracy na rzecz polskiej teorii i praktyki edukacji dorosłych Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski
 
Vol 22 (2015) Odnowiona pamięć o Andrzeju Niesiołowskim i jego twórczości naukowej w obszarze teorii kształcenia dorosłych Abstrakt  PDF
Tadeusz Aleksander
 
Vol 21 (2014) Szwedzkie uniwersytety ludowe – idea, współczesność i przyszłość z perspektywy ich nauczyciela Abstrakt  PDF
Anna Maria Myszka-Gustafsson
 
Vol 25 (2018) Technikum dla przodujących robotników w polskim systemie szkolnictwa zawodowego (1971–1982) Abstrakt  PDF
Eleonora Sapia-Drewniak
 
Vol 25 (2018) Uniwersalizm w kalejdoskopie kultur: w sprawie edukacji globalnej dorosłych Abstrakt  PDF
Ewa Przybylska
 
Vol 22 (2015) Implementacja koncepcji edukacji ustawicznej w polskim prawie o szkolnictwie wyższym przed rokiem 1989. Zarys problematyki Abstrakt
Danuta Apanel, Tomasz Maliszewski
 
Vol 26 (2019) Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji – centrum inicjowania i koordynowania edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych Abstrakt  PDF
Emilia Mazurek
 
Vol 21 (2014) Edukacja i uczenie się – wokół pojęć Abstrakt  PDF
Marcin Muszyński
 
Vol 21 (2014) Adult Education Research in Poland and Germany on the European Level: Two Sleeping Beauties? Abstrakt
Bernd Käpplinger
 
Vol 25 (2018) Różnica w badaniach porównawczych na przykładzie projektu „Edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech” Abstrakt  PDF
Sylwia Słowińska, Hanna Solarczyk-Szwec
 
Vol 27 (2020) Kaszubski Uniwersytet Ludowy w XXI stuleciu – ciągłość i zmiana Abstrakt  PDF
Sulisława Borowska, Marek Byczkowski, Tomasz Maliszewski, Mariusz Mówka
 
Vol 21 (2014) O kondycji refleksji andragogicznej w świetle 20 tomów „Rocznika Andragogicznego” Abstrakt  PDF
Hanna Solarczyk-Szwec
 
Vol 23 (2016) Was hält die Gesellschaft noch zusammen? Politische Bildung in einer entgrenzten Zeit Abstrakt
Klaus Peter Hufer
 
Vol 23 (2016) Edukacja kulturalna dorosłych w teorii i badaniach empirycznych w Polsce po 1989 roku – wybrane aspekty Abstrakt  PDF
Sylwia Słowińska
 
Vol 21 (2014) Kaszubski Uniwersytet Ludowy w perspektywie międzynarodowej. Bornholmskie impresje Abstrakt  PDF
Alina Klejna, Monika Mielewczyk
 
Vol 22 (2015) „Iluzoryczna” walka z analfabetyzmem dorosłych w Indiach – polityka oświatowa Abstrakt
Beata Pietkiewicz-Pareek
 
Vol 27 (2020) „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Założenia i realizacja projektu w obszarze rozwijania umiejętności podstawowych Abstrakt  PDF
Sylwia Walicka, Karolina Rożalska, Jadwiga Fila, Agnieszka Rybińska
 
Vol 21 (2014) „Nauczyciele potrafią rozmiłować w swoim przedmiocie…” – pedagogiczne refleksje we wspomnieniach Mistrza Abstrakt  PDF
Renata Góralska
 
Vol 27 (2020) Zastosowanie krajowej ramy kwalifikacji do rozwijania umiejętności podstawowych przez dorosłych w Irlandii Abstrakt  PDF
Maryla Koss-Goryszewska, Sylwia Walicka
 
Vol 21 (2014) Idę na studia! – łatwo powiedzieć… Badania narracyjne studentek rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości Abstrakt  PDF
Monika Gromadzka
 
Vol 21 (2014) Idee republikańskie i ich znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej Abstrakt  PDF
Dorota Gierszewski
 
1 - 25 z 26 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism