Vol 46, No 2 (2020)

Editors of the issue: prof. Julian Stern, dr Małgorzata Wałejko

Table of Contents

Editorial

Editorial: Being Alone Together in Education
Julian Stern, Małgorzata Wałejko
PDF
5-7

Being Alone Together in Education

Ben Lazare Mijuskovic
PDF
11-24
Piotr Domeracki
PDF
25-42
Gillian Simpson
PDF
43-62
Sandra Leanne Bosacki, Victoria Talwar, Valentina Sitnik, Flavia Moreira Pissoto, Maria Coccimiglio, Shanel Quenneville
PDF
63-91
Torgeir Fjeld
PDF
93-103

Articles

Richard Rymarz
PDF
107-119
Beata Borowska-Beszta, Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska
PDF
121-145
Małgorzata Fopka-Kowalczyk
PDF
147-166
Monika Sztamborska
PDF
167-188
Sylwia Zydek
PDF
189-204

Reviews

Janusz Mariański. Godność ludzka – wartość doceniona czy puste słowo? Studium socjopedagogiczne. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2019, ss. 338.
Cyprian Rogowski
207-211
Helena Słotwińska. Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Studium z pedagogiki religii. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019, ss. 316.
Janusz Mariański
211-215
Tao Peng. Ethisch-moralische Kompetenzmessungen in China. Eine vergleichende Studie im Rahmen des Projekts ETiK-International-Shanghai. Berlin–Münster–Wien–Zürich–London: Verlag LIT, 2018, ss. 198.
Dariusz Stępkowski
216-226
Jan Kochel. Wprowadzenie do edukacji osób starszych. W kręgu pedagogiki katolickiej. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2020, ss. 212.
Leszek Waga
227-231
Agnieszka Paczkowska. Dziecko i nastolatek w żałobie. Rola pedagogów i nauczycieli. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Hospicyjnej, 2019, ss. 128.
Piotr Krakowiak
231-238


Partnerzy platformy czasopism