Autor - szczegóły

Ignasiak-Szulc, Aranka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 1, No 2 (2013) - Artykuły
    Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism