Autor - szczegóły

Urbaniak-Zając, Danuta, Uniwersytet Łódzki, Polska

  • Vol 2, No 23 (2016) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Badania rekonstrukcyjne – poza subiektywnością i obiektywnością interpretacji. Na przykładzie analizy sytuacji trudnych w pracy zawodowej w doświadczeniu absolwentów pedagogiki
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism