Przegląd Badań Edukacyjnych

Baner

Przegląd Badań Edukacyjnych

Czasopismo Przegląd Badań Edukacyjnych jest  półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej.

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za publikację w "Przeglądzie Badań Edukacyjnych" autorzy i autorki otrzymują 70 punktów.

Czasopismo "Przegląd Badań Edukacyjnych" jest indeksowane na liście referencyjnej The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), w Directory of Open Access Journals (DOAJ) oraz w ICI Journals Master List.

 

UWAGA!

Katedra Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu ogłasza Konkurs im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy.

Profesor Mariola Chomczyńska-Rubacha założyła "Przegląd Badań Edukacyjnych" i była pierwszą jego redaktorką naukową.


Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: (1) dla osób pracujących naukowo <konkurs na artykuł>, (2) dla uczennic i uczniów <konkurs na esej>.


W kategorii (1) nagrodą główną jest publikacja artykułu w naszym czasopiśmie.

Poniżej linkujemy stronę ze szczegółami konkursu!
https://www.pedagogika.umk.pl/…/konkurs-im-prof-marioli-ch…/

Zapraszamy!Partnerzy platformy czasopism