Vol 5 (2014)

Pod redakcją
Magdaleny Matei
i Aleksandry Sekleckiej

Spis treści

Od Redaktorów
Magdalena Mateja, Aleksandra Seklecka
PDF
7-8

Studia i Rozprawy

Patryk Wawrzyński
PDF
13-34
Maciej Siwicki
PDF
35-55
Alina Jaworska
PDF
59-87
Monika Sońta
PDF
89-114
Jakub Kłeczek
PDF
117-135
Monika Wąsik
PDF
137-160
Piotr Kubiński
PDF
161-176
Piotr Kubiński
PDF
177-197

Recenzje

Podręcznik dla projektantów komunikacji? Recenzja książki Jorge Frascara, Communication design: principles, methods and practice, New York: 2004, Allworth Press, ss. 208
Piotr Ciesielski
PDF
201-204
Wszechstronnie, rzetelnie, bez iluminacji Recenzja książki: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń, Warszawa 2013, Poltext, ss. 312
Franciszek Budzbon
PDF
205-210
Edukacja, e-nauczyciel, e-learnig... Jak kształcić z wykorzystaniem nowych mediów? Recenzja książki: Nowe media w edukacji, red. Tadeusz. Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 265
Dorota Grabowska
PDF
211-216
Nieoczywista teraźniejszość, niejasna przyszłość? Rozważania (nie tylko) o nowych mediach Recenzja książki: Karol Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011, Poltext, ss. 328
Łukasz Goniak
PDF
217-221
„Dobro wspólne i kultura w epoce późnego kapitalizmu” Recenzja książki: Slavoj. Žižka, Żądanie niemożliwego, opr. Yong-june Park, przeł. B. Baran, Warszawa 2014, Wydawnictwo Aletheia, ss. 171
Paulina Berlińska
PDF
223-226
Kultura hałasu, hałas w kulturze Recenzja książki: Dariusz Brzostek, Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem, Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 283
Jarosław Wojtas
PDF
227-231

Varia

Ewelina Wojciechowska
PDF
235-244
Medioznawcy po raz czwarty rozmawiali o metodologii w Warszawie Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców „Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców”
Alicja Stańco-Wawrzyńska
PDF
245-248
Sprawozdanie z konferencji „Rola Oddziałów Terenowych TVP S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego” (Toruń, 25 maja 2013 r.)
Łukasz Goniak
PDF
249-250


Partnerzy platformy czasopism