Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media Na łamach czasopisma Nowe Media prezentowane są najnowsze badania oraz refleksja teoretyczna nad wykorzystywaniem nowych mediów w życiu codziennym, kulturze, polityce, sztuce, etc. oraz integracja środowiska naukowego i środowiska osób w praktyce zajmujących się problematyką szeroko pojmowanych nowych mediów. pl-PL redakcja@nowemedia.umk.pl (Marek Jeziński) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Thu, 25 Jun 2015 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Od Redaktorów https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/6293 Magdalena Mateja, Aleksandra Seklecka Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/6293 Fri, 19 Jun 2015 00:00:00 +0200 Kampania wyborcza w mediach społecznościowych. Rozmowa z kandydatem do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. prof. Andrzejem Zybertowiczem https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.015 <p>Rozmowa z kandydatem do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., prof. Andrzejem Zybertowiczem ma na celu pokazanie, jak z jego perspektywy wyglądała kampania wyborcza w prowadzonych przez niego mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i YouTube. Wybór jego osoby nie jest przypadkowy. Profesor był jednym z głównych rywali w okręgu nr 2. Ostatecznie przegrał niewielką liczbą głosów z jedynką na tej samej liście PiS, Kosmą Złotowskim. Miejscami, w których uwaga internautów skupiała się na osobie profesora w sposób szczególny, były jego oficjalne kanały społecznościowe. Niniejszy wywiad swobodny został przeprowadzony dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., tj. 10 czerwca 2014 r. i ma na celu pokazanie, w jaki sposób wykorzystywano w kampanii wyborczej wyżej wymienione profile społecznościowe. Treść wywiadu ujawnia subiektywną ocenę ich skuteczności w opinii kandydata oraz jego osobistą refleksję na temat tego typu medium. Z prof. Andrzejem Zybertowiczem rozmawiała mgr Ewelina Wojciechowska, studentka studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.</p> Ewelina Wojciechowska Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.015 Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0200 Medioznawcy po raz czwarty rozmawiali o metodologii w Warszawie Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców „Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców” https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.016 Alicja Stańco-Wawrzyńska Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.016 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Sprawozdanie z konferencji „Rola Oddziałów Terenowych TVP S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego” (Toruń, 25 maja 2013 r.) https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.017 Łukasz Goniak Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.017 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Podręcznik dla projektantów komunikacji? Recenzja książki Jorge Frascara, Communication design: principles, methods and practice, New York: 2004, Allworth Press, ss. 208 https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.009 Piotr Ciesielski Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.009 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Wszechstronnie, rzetelnie, bez iluminacji Recenzja książki: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń, Warszawa 2013, Poltext, ss. 312 https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.010 Franciszek Budzbon Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.010 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Edukacja, e-nauczyciel, e-learnig... Jak kształcić z wykorzystaniem nowych mediów? Recenzja książki: Nowe media w edukacji, red. Tadeusz. Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 265 https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.011 Dorota Grabowska Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.011 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Nieoczywista teraźniejszość, niejasna przyszłość? Rozważania (nie tylko) o nowych mediach Recenzja książki: Karol Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011, Poltext, ss. 328 https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.012 Łukasz Goniak Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.012 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 „Dobro wspólne i kultura w epoce późnego kapitalizmu” Recenzja książki: Slavoj. Žižka, Żądanie niemożliwego, opr. Yong-june Park, przeł. B. Baran, Warszawa 2014, Wydawnictwo Aletheia, ss. 171 https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.013 Paulina Berlińska Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.013 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Kultura hałasu, hałas w kulturze Recenzja książki: Dariusz Brzostek, Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem, Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 283 https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.014 Jarosław Wojtas Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.014 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Polityka historyczna w dobie Internetu: Instytut Pamięci Narodowej a nowe media https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.001 <p> Artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy powszechność Internetu powoduje konieczność zmiany sposobu realizowania polityki historycznej. Przesunięcie życia społecznego do sfery wirtualnej i dostępność nowych mediów prowadzi bowiem do spadku skuteczności tradycyjnych form wykorzystania narzędzi opowiadania o przeszłości przez państwo. Oznacza to, że aby polityka historyczna mogła zrealizować swoje cele, potrzebuje wykorzystania nowych form komunikacji i aktywności w Internecie. Stanowi to punkt wyjścia dla analizy ilościowej zaangażowania polskiego Instytutu Pamięci Narodowej w sferze wirtualnej i porównania tych działań z aktywnością tradycyjną. Analiza pogłębiona jest studium przypadku narracji Instytutu o zbrodniach stalinowskich w latach 2000–2010. Zgromadzone wyniki pozwalają stwierdzić autorowi, że aktywność Instytutu w Internecie była i jest niewystarczająca. Prowadzi to do ograniczenia możliwości wpływu na podzielaną wiedzę, postawy i zachowania społeczeństwa. Zarazem niebezpiecznym skutkiem zaniedbań Instytutu jest osłabienie oddziaływania polskiej polityki historycznej na młode pokolenie, swoją grupę docelową.</p> Patryk Wawrzyński Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.001 Sun, 19 Jul 2015 00:00:00 +0200 Europejskie standardy ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie (VOD) https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.002 <p>Niniejsze opracowanie poświęcone zostało analizie dogmatycznej przepisów prawnych przyjętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych1) oraz ocenie w tym zakresie polskiego ustawodawstwa. Ze względu na ogólnie postępującą integrację polityczną i gospodarczą Europy niniejsze opracowanie przedstawia również wybrane rozwiązania zagraniczne przyjęte w takich państwach, jak: Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja oraz Wielka Brytania, które wydają się warte uwagi i upowszechniania.</p> Maciej Siwicki Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.002 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Jak marki (nie) radzą sobie z kryzysem w social media. Przykłady zarządzania w kryzysie https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.003 <p><em>Social media </em>stanowią istotną część świata e-commerce. Serwisy społecznościowe skupiają niebywale licznyc użytkowników, dysponując jednocześnie niewiarygodną siłą oddziaływania. Potrafią zarówno przysporzyć marce popularności, jak i doprowadzić do jej wizerunkowego krachu. Sposób funkcjonowania portali społecznościowych, w których <em>feedback </em>następuje w krótkim czasie od momentu zamieszczenia postu, wywołał wzrost aktywności konsumenckiej w tym medium. Wiele spraw na linii klient-marka, dotyczących m.in. reklamacji, pomocy, instrukcji, odbywa się <em>via </em>Facebook, gdzie pojedynczy głos niezadowolonego klienta posiada potencjał przerodzenia się w poważny kryzys. Niezależnie od zainteresowania marki obecnością w tym obszarze komunikacyjny, użytkownicy poruszają tam związane z nią kwestie. Podstawowym pytaniem będzie zatem, czy chce ona w tych rozmowach uczestniczyć? Serwisy społecznościowe umożliwiają nie tylko jednostronną komunikację, ale przede wszystkim rozmowę z konsumentem. Aktywny dialog ze społecznością, poprowadzony w umiejętny sposób, potrafi przynieść marce wiele korzyści. Z drugiej strony, lekceważenie negatywnych symptomów i sygnałów może wywołać reakcję łańcuchową, doprowadzającą ostatecznie do wizerunkowego kryzysu. Sposobem radzenia sobie z takimi sytuacjami jest prewencja – dobrze przygotowana strategia komunikacyjna oraz stały monitoring. I chociaż kryzysy w <em>social media </em>mają własną specyfikę, jedna zasada jest stała – należy spodziewać się wszystkiego. Dlatego od osób zarządzających komunikacją w <em>social media </em>wymaga się opanowania i kreatywności, gdyż niekiedy najprostsze rozwiązania potrafią obrócić kryzys w wizerunkowy zysk.</p> Alina Jaworska Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.003 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Marki spożywcze w nowych mediach. Przegląd form współpracy biznesowej producentów żywności z autorami blogów kulinarnych https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.004 <p>Artykuł jest próbą klasyfikacji form współpracy biznesowej blogerów kulinarnych z przedstawicielami marketingu firm spożywczych. Autorka tłumaczy podstawowe podziały blogów ze względu na ich formę prezentacji treści oraz strukturę informacji na stronie i postrzega blogosferę kulinarną jako zjawisko z obszaru nowych mediów, mogące przyczynić się do rozwoju komunikacji marketingowej marek spożywczych w dwóch wymiarach: zasięgowym (wymiar ilościowy) i opiniotwórczym (wymiar jakościowy). Opisywane ujęcia są zilustrowane konkretnymi przykładami blogów.</p> Monika Sońta Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.004 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 MUD-y i „teatr” internetowy – performanse czytania i pisania w sieci https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.005 <p><em>Net art </em>jako sztuka, której wyznacznikiem jest istnienie w cyfrowym zapośredniczeniu technologicznym, swoim istotnym środkiem wyrazu czyni komunikat tekstowy istniejący na styku kodu literackiego i informatycznego. Ten ostatni służy odtwarzaniu zaprogramowanych wyjściowo obliczeń, choć dziś w rzeczywistości wysokopoziomowych języków programowania także całych zachowań kulturowych. Owa dwoistość, szczególnie problemowa dla statusu medium, jakim jest literatura, reorganizuje relację nadawczo-odbiorczą w komunikacji literackiej przez realizowanie treści w czasie rzeczywistym (<em>in real time</em>). Realizowanie kodu przez komputer, na bieżąco w cyberprzestrzeni, wydaje się strategią kluczową dla opisu poetyki nowego rodzaju tekstu wyrażanego medium maszyn cyfrowych. Głównym celem artykułu jest propozycja kategorii dramaturgii technologicznego czasu rzeczywistego, odnoszącej się do realizacji tekstu na bieżąco w zapośredniczeniu medium komputera podłączonego do sieci. Pojęcie dramaturgii, odnoszące się zarówno do tekstu literackiego, jak i zdarzeń z obszaru sztuk performatywnych, zaadaptowane tu zostało na potrzeby opisu sytuacji nowomedialnej.</p> Jakub Kłeczek Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.005 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Wirtualna scena – wirtualna publiczność. Wykorzystanie potencjału social media do promocji teatru https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.006 <p>Wykorzystywanie nowych mediów w dziedzinie teatru pozwala uruchomić całą gamę możliwości bezpośredniej komunikacji, w której zagwarantowana zostaje wyjątkowego rodzaju przestrzeń zarówno dla kolektywnego, jak i dla indywidualnego odbiorcy. Teatr korzystający z narzędzi cyfrowych na nowo otwiera się na widzów – także tych będących do tej pory, choćby z przyczyn ekonomicznych czy społecznych, często poza jego zasięgiem. Próba zachęcenia widza do interaktywnego uczestnictwa w konkretnym projekcie, wręcz uczestnictwa w grze, staje się elementem marketingu. Co ciekawe, marketing interaktywny coraz częściej staje się przyczynkiem do działań <em>stricte </em>artystycznych. Przykładem mogą tu być choćby przedsięwzięcia teatralne „Facebook live performance”. Tego typu projekty stają się częścią teatralnego repertuaru i elementem promocji.</p> Monika Wąsik Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.006 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.007 <p>Niniejszy artykuł wprowadza kategorię emersji w grach wideo. Przez emersyjne autor proponuje rozumieć te elementy gry, które osłabiają wrażenie bezpośredniego uczestnictwa w wydarzeniach prezentowanych w grze (wrażenie to bywa nazywane immersją). Emersyjne są więc te czynniki, które zwracają uwagę na zmediatyzowany status akcji. Emersja może mieć charakter incydentalny (wtedy może być np. wynikiem nieprzewidzianego błędu w działaniu programu), powtarzalny (regularność występowania może wynikać np. z przyjętej konwencji gatunkowej) lub zaprojektowany. Ten ostatni wypadek zostaje poddany najbardziej szczegółowej analizie, ponieważ zaprojektowane czynniki emersyjne (a więc wprowadzane przez twórców z premedytacją) wykazują potencjał sensotwórczy i artystyczny. Rozumiane w ten sposób zaprojektowane zabiegi emersyjne przynoszą nową jakość, nieosiągalną za pośrednictwem innych, nieelektronicznych i nieinteraktywnych form ekspresji.</p> Piotr Kubiński Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.007 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200 Niwelowanie emersji. Strategie estetyczne w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.008 <p>Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze strategie estetyczne podejmowane przez projektantów graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo. Wśród tych strategii, mających zredukować emersyjne działanie interfejsów, autor wyróżnia: minimalizację, stylizację, diegetyzację, metainterfeizację, konfiguracyjność oraz tematyzację. Wykorzystanie tych strategii – które bynajmniej nie wykluczają się wzajemnie – może nie tylko służyć iluzji niezmediatyzowanego uczestnictwa w akcji gry, lecz także przyczyniać się do budowania wizualnej tożsamości i rozpoznawalności danej produkcji.</p> Piotr Kubiński Prawa autorskie (c) 2015 Nowe Media. Czasopismo Naukowe https://apcz.umk.pl/Nowe_Media/article/view/NM.2014.008 Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0200