Nowe Media. Czasopismo Naukowe

Nowe Media. Czasopismo Naukowe

O czasopiśmie

Na  łamach czasopisma Nowe Media prezentowane są najnowsze badania oraz refleksja teoretyczna nad wykorzystywaniem nowych mediów w życiu codziennym, kulturze, polityce, sztuce, etc. oraz integracja środowiska naukowego i środowiska osób w praktyce zajmujących się problematyką szeroko pojmowanych nowych mediów.
Tom 5 (2014): Udział mediów społecznościowych w rozwoju kultury i przedsiębiorczości
Thursday, Jun 25, 2015

Pod redakcją
Magdaleny Matei
i Aleksandry Sekleckiej

Spis treści tego numeru
Magdalena Mateja, Aleksandra Seklecka
7-8