Vol 11, No 1 (2021)

Table of Contents

Research Articles

Karol Rywocki
PDF
11-23
A. I. Gozhenko, A. P. Levitsky, V. T. Stepan, I. A. Selivanskaya, I. P. Pustovoit
PDF
24-32
Agnieszka Nowacka, Wojciech Smuczyński, Kamila Woźniak-Dąbrowska, Dawid Lewko
PDF
40-46
Roman Yanko, Mikhail Levashov, Elena Chaka, Sergey Safonov
PDF
56-68
Esteban Muñoz-Niklitschek, Paulo Morales-Delgado, Emilio Muñoz-Oyarzo, Rogelio Parra-Venegas
PDF
105-116
O. A. Коstiuk, O. V. Denefil
PDF
117-130
A. O. Kaptalan, A. N. Stoyanov, I. O. Ostapenko, V. V. Kirchev, P. P. Yermuraki
PDF
140-152
Nazar I. Herasymiuk, Mykhailo O. Husak, Ihor K. Venher, Dmytro V. Kovalskyy, Ihor I. Loyko, Boryslav P. Selskyy
PDF
153-162
M. V. Pankiv, Ye. V. Paltov, Z. Z. Masna
PDF
163-169
S. Cherkasov
PDF
177-190
B. S. Burlaka, I. F. Bielenichev, S. G. Nosach, A. A. Nefedov
PDF
191-201
Marina M. Mishina, Vitaliy A. Vekshin, Andrey N. Burov, Evgeniya R. Grabovetskaya
PDF
202-218
T. Lazaruk, O. Fediv
PDF
219-224
M. M. Mishyna, O. V. Hopta, G. O. Syrova, Yu. A. Mozgova, S. G. Malanchuk, V. O. Makarov, V. L. Avramenko, I. A. Marchenko, O. S. Dubovyk, Yu. M. Mishyn
PDF
225-237
A. V. Ivanyuk
PDF
246-252
Igor Kuchma, Anatoliy Gozhenko, Volodymyra Bilas, Bohdan Huchko, Ruslan Ponomarenko, Yaryna Nahurna, Walery Zukow, Igor Popovych
PDF
253-268
Okolokh Onieka Gibson, O. M. Makarchuk
PDF
269-276
Nataliya Volotovska
PDF
277-289

Review Articles

Joanna Iłżecka
PDF
33-39
Patrycja Ręba
PDF
47-55
A. M. Yelinska
PDF
75-81
Szymon Płotka, Tomasz Włodarczyk, Ryszard Szczerba, Anna Chomiak, Oskar Komisarek
PDF
94-104
Inna Mykhailivna Shorobura
PDF
131-139
Iryna Glazkova
PDF
238-245

Case Reports

Agnieszka Nowacka, Maciej Śniegocki, Wojciech Smuczyński, Kamila Woźniak-Dąbrowska
PDF
69-74
Wojciech Roczniak, Marta Skalik, Barbara Brodziak-Dopierała, Robert Płaziak, Hubert Marek, Marcin Motyka, Krzysztof Sośnicki, Magdalena Wojtanowska-Kaczka
PDF
82-93
Zygmunt Siedlecki, Agnieszka Gutkowska, Karol Nowak, Maciej Śniegocki
PDF
170-176


Partnerzy platformy czasopism