Autor - szczegóły

Piłatowska, Mariola, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Ekonometrii i Statystyki, PolskaPartnerzy platformy czasopism