Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

O czasopiśmie

Acta Universitatis Nicolai Copernici (AUNC), Ekonomia stanowi  szerokie forum wymiany myśli w zakresie ekonomii.

Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z ekonomią międzynarodową, polityką regionalną, analizą wahań cyklicznych gospodarki i jej poszczególnych sektorów, funkcjonowaniem rynku finansowego, rynku usług, rynku dóbr oraz rynku pracy, wykorzystaniem metod ilościowych z zastosowaniach ekonomicznych, w tym prognozowania, historią doktryn ekonomicznych.

 

Redakcja czasopisma AUNC, Ekonomia wstrzymuje do odwołania składnie artykułów.