Autor - szczegóły

Chyrkowski, Krystian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 1(3)/ (2010) - MATERIAŁY
    Listy z Ziemi Wałeckiej i Krajny do końca XVIII w. z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu
    Abstrakt  PDF
  • No 5(7)/ (2014) - RECENZJE
    Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism