O czasopiśmie

Archiwa – Kancelarie – Zbiory przeznaczone są do prezentacji wyników badań dawnych i współczesnych archiwów i kancelarii na obszarze państw, które wchodziły do końca XVIII wieku wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W szczególny sposób skierowane są zatem do badaczy zagadnień kancelaryjnych i archiwalnych Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Niemiec, widzianych w kontekście kulturowym, powszechnym i porównawczym. Problematykę akt i archiwaliów AKZ postrzegają w kontekście dziedzictwa kulturowego w ogóle. Zasób archiwalny widzą jako część zbiorów gromadzonych przez człowieka jako istotę społeczną, też bibliotecznych i muzealnych, dla zaspokojenia różnorodnych jego potrzeb – dowodowych, pamięci, wiedzy, ideologii, a nawet rozrywki.

Nr 11(13) (2020)
Tuesday, Dec 29, 2020
Spis treści tego numeru