O czasopiśmie

„Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikujemy artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej.  

"Klio" to czasopismo naukowe, którego misją jest umożliwienie historykom wymiany myśli i prezentacji wyników najważniejszych badań. 

 

„Klio” znajduje się w  ERIH PLUS, CEEOL, ICI Journal Master List, DOAJ.

Punkty MEiN 2021: 100

ISSN: 1643-8191
e-ISSN: 2719-7476

Redakcja “Klio” nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu, przygotowanie artykułu do druku czy jego publikację. Autorzy nie otrzymują honorarium za teksty publikowane w kwartalniku.

Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów naukowych: ok. 40%

Kontakt mailowy: klio@umk.pl 

Tom 62 Nr 2 (2022)
Thursday, Jul 14, 2022
Spis treści tego numeru