Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://apcz.umk.pl/KLIO <p>„Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikujemy artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. </p> <p>"Klio" to czasopismo naukowe, którego misją jest umożliwienie historykom wymiany myśli i prezentacji wyników najważniejszych badań. </p> <p> </p> <p>„Klio” znajduje się w ERIH PLUS, CEEOL, ICI Journal Master List.</p> <p>Punkty MNiSW 2019: <strong>40</strong></p> <p><strong>Punkty MEiN 2021: 100</strong></p> <p>ISSN: <strong>1643-8191</strong><br />e-ISSN: <strong>2719-7476</strong></p> <p>Redakcja “Klio” nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu, przygotowanie artykułu do druku czy jego publikację. Autorzy nie otrzymują honorarium za teksty publikowane w kwartalniku.</p> <p>Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów naukowych:<strong> ok. 40%</strong></p> <p>Kontakt mailowy:<strong> <a href="mailto:klio@umk.pl">klio@umk.pl</a></strong><strong> </strong></p> pl-PL redakcja.klio@umk.pl (Marta Sikorska) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Mon, 13 Dec 2021 12:44:23 +0100 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Animus Belli 2021 „WOJNA DOMOWA W SZTUCE WOJENNEJ” Akademia Sztuki Wojennej, 12 maja 2021 r. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34280 <p>Sprawozdanie z konferencji naukowej „WOJNA DOMOWA W SZTUCE WOJENNEJ” Akademia Sztuki Wojennej, 12 maja 2021 r.</p> Daria Tuszyńska Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34280 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Ogólnopolska konferencja naukowa „Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym. Kierunki, problematyka, perspektywy”. Białystok 11–13 czerwca 2021 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34912 <p>Sprawozdanie z konferencji naukowej „Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym. Kierunki, problematyka, perspektywy”. Białystok 11–13 czerwca 2021</p> Katarzyna Wodniak Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34912 Thu, 05 Aug 2021 00:00:00 +0200 Dostojnicy i urzędnicy zakonu niemieckiego do 1525 r. Uwagi i uzupełnienia do spisów opracowanych przez Dietera Heckmanna https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/33985 <p>Celem artykułu jest krytyczna ocena książki niemieckiego badacza Dietera Heckmanna, która poświęcona została dostojnikom i urzędnikom zakonu niemieckiego do 1525 r. Zasadniczą część tekstu stanowią uzupełnienia wykazów urzędników zakonnych na podstawie nieznanej autorowi bądź wykorzystanej niewłaściwe, literatury przedmiotu oraz pomijanych bądź wybiórczo analizowanych źródeł.</p> Radosław Krajniak Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/33985 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Jan Kuklík, René Petráš, Minorities and law in Czechoslovakia, 1918–1992, Karolinum Press, Prague 2017, pp. 302 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/33785 <p>The reviewed monograph by Jan Kuklík and René Petráš entitled <em>Minorities and law in Czechoslovakia, 1918–1992</em>, Karolinum Press, Prague 2017, is dedicated to the legal situation of national minorities in Czechoslovakia in the years 1918–1992. Although it constitutes a useful guide to appropriate legislation, the authors show some tendency to emphasise the democratic features of state policy towards minorities in the interwar period and lessen the significance of some of its flaws</p> Grzegorz Gąsior Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/33785 Tue, 01 Jun 2021 00:00:00 +0200 Andrzej Chwalba, Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Wołowiec 2020, ss. 387. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/33198 <p>Recenzja książki Andrzeja Chwalby <strong> <em>Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920</em>, Wołowiec 2020, ss. 387.</strong></p> Jacek Arkadiusz Goclon Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/33198 Wed, 23 Jun 2021 00:00:00 +0200 Gregg Jones, Ostatni bastion w Khe Sanh. Godzina chwały amerykańskich marines w Wietnamie, transl. Stanisław Powała-Niedźwiecki, Czerwonak 2020, pp. 491 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34552 <p>A book review by Gregg Jones, <em>Ostatni bastion w Khe Sanh. Godzina chwały amerykańskich marines w Wietnamie</em>, transl. <br />Stanisław Powała-Niedźwiecki, Czerwonak 2020, pp. 491</p> Przemysław Benken Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34552 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Three administrative texts from the time of the Third Dynasty of Ur in an anonymous collection in Poland https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/31844 <p>The article is a full edition (photography, autography, transliteration, translation and commentary) of three previously unpublished Neo-Sumerian administrative documents, held in one of the anonymous collections in Poland. The tablets come from two provincial archives of the kingdom of the Third Dynasty of Ur, Puzriš-Dagan and Girsu-Lagaš, and their content is typical of this group of cuneiform texts.</p> Marek Stępień, Olga Drewnowska Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/31844 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 O złych skutkach zimowania wojska w mieście - Damon, Lukullus i Plutarch z Cheronei (Cim. 1. 1-3) https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34419 <p>Artykuł jest poświęcony historii młodego człowieka z Cheronei, który stał się przedmiotem zainteresowania rzymskiego oficera dowodzącego stacjonującą w tym mieście kohortą. Damon zaatakował oficera i kilku jego żołnierzy, których zabił. Cheronejczycy skazali go i jego kompanów na śmierć. W odpowiedzi Damon zabił urzędników miejskich. Lucjusz Lukullus, który znalazł się w pobliżu miasta, zbadał tę sprawę i uznał, że miasto nie ponosiło żadnej winy za to, co się stało. Damon po amnestii powrócił do miasta, gdzie jednak został zamordowany. Celem artykułu jest przeanalizowanie chronologii wydarzeń i ich kontekstu, a także znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Damonowi i jego kompanom można przypisać antyrzymskie nastawienie. Czy Damon może być symbolem oporu Greków wobec Rzymian?</p> Marcin Norbert Pawlak Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34419 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Pieczęć sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku sandomierskim. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/33997 <p>W 1336 r. został założony przez króla Kazimierza Wielkiego sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku w Sandomierzu. W 1475 r. król Kazimierz Jagiellończyk wystawił dokument ustanowienia pieczęci dla tego sądu. Dokument ten prowokuje do refleksji nad wieloma zagadnieniami. Po pierwsze, jest jedynym polskim źródłem pisanym z czasów średniowiecza wyjaśniającym powód wprowadzenia i określenie zakresu kompetencji pieczęci rangi sigillum authenticum. Wyjątkowa jest również treść obrazowa pieczęci zawierającej (obok postaci Chrystusa) herb ziemi sandomierskiej, co stanowi ewenement, jeżeli idzie o używanie tego rodzaju herbów na pieczęciach urzędowych. Opis pieczęci, inaczej niż zaobserwowano w ówczesnej praktyce kancelaryjnej, zawiera deskrypcję herbu ziemskiego, włącznie z podaniem barw heraldycznych. Jest to jednocześnie jedyne świadectwo nieznanego dotąd wariantu herbu ziemi sandomierskiej. Stylistyka blazonowania stanowi przesłankę pozwalającą dopatrywać się udziału Jana Długosza, wybitnego polskiego historiografa, w redakcji dokumentu z 1475 r. Wspierają to również fakty z życia Długosza, zwłaszcza relacje z kolegium mansjonarzy sandomierskich oraz ślad jego udziału w redakcji dokumentu królewskiego z 1476 r. powiązanego z majątkowymi sprawami tego kolegium.</p> Jan Wroniszewski Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/33997 Wed, 23 Jun 2021 00:00:00 +0200 Urzędnicy grodzcy kcyńscy w XVI–XVIII w. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/32635 <p> Artykuł przedstawia urzędników kancelaryjnych w XVI–XVIII w. na tle funkcjonowania kancelarii grodzkich powiatu kcyńskiego i innych jednostek administracyjnych Wielkopolski. Analizie zostały poddane: pochodzenie terytorialne i społeczne urzędników, ich kariery, a także majątek. Dopełnieniem tekstu jest aneks zawierający szczegółowe informacje o urzędnikach kancelarii grodzkiej w Kcyni w XVI–XVIII w.</p> Paweł Klint Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/32635 Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 Zmiany nazw miast w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945). Wstęp do germanizacji czy wyraz pragmatyzmu okupanta? https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/31985 <p>W artykule przedstawiono zmagania niemieckiej administracji Generalnego Gubernatorstwa z polskimi nazwami miejscowości. Polityka w zakresie ich zmian – dostosowania do umiejętności językowych niemieckich urzędników lub germanizowania, nie była konsekwentna. Kompleksową próbę zmiany nazw – przede wszystkim miast – w GG podjęto dopiero w 1941 r., a w 1943 r. rozszerzono na dystrykt galicyjski. Ich zakres był jednak niewielki, co należy tłumaczyć oporami samej administracji GG oraz innych instytucji – m.in. Wehrmachtu. Chociaż ustalanie urzędowych nazw miejscowości generalny gubernator zastrzegł do swojej wyłącznej kompetencji, inicjatywę w tym zakresie przejmowali nieraz naczelnicy powiatów, samowolnie germanizując nazwy miast lub usuwając z nich polskie znaki diakrytyczne</p> Marcin Przegiętka Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/31985 Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 "Wrocław nasz!" https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/32733 <p>Po zakończeniu drugiej wojny światowej polonizacja Wrocławia stała się sprawą pierwszorzędnej wagi – zarówno z przyczyn politycznych, jak i psychospołecznych. Prezentowany tekst ma na celu wskazanie określonych tendencji w działaniach nastawionych na nadanie historycznej stolicy regionu dobitnie polskiego wyrazu. Koncentruje się na takich zjawiskach, jak degradacja przestrzeni miejskiej i zniszczenia tkanki architektonicznej, odgruzowywanie i odbudowa miasta, wydobywanie z obcego otoczenia kulturowego „piastowskich” świadectw polskości, usuwanie symboliki prusko-niemieckiej (zwłaszcza hitlerowskiej) oraz eksponowanie tradycji Kresów Wschodnich. Ramy dociekań wyznaczają dwa radykalne zwroty, które w ciągu kilku powojennych lat zdecydowały o kulturowym</p> Elżbieta Romana Kaszuba Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/32733 Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 Charter 77 in the journalism of the Parisian “Kultura” https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/31877 <p>Although the Czechoslovak theme was not of particular interest in the journalism of “Kultura” (compared to Ukrainian or Lithuanian issues), it covered issues concerning Poland’s southern neighbour. The year 1968 marked a special period of increased interest in Czechoslovakia and the associated process of a series of social, political and economic reforms, which went down in history under the name of the Prague Spring. The period after the invasion by the Warsaw Pact troops and the start of the so-called process of normalization was also closely commented on by columnists and analysts of “Kultura”. However, particular attention was paid to the activities of the opposition in the area of Charter 77. The purpose of this article is to show how the Parisian “Kultura” referred to the opposition movement in Czechoslovakia. Moreover, Czechoslovak writers associated with Czechoslovak immigrant communities spoke out more often in “Kultura” pages</p> Paweł Fiktus Prawa autorskie (c) 2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/31877 Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200