Vol 27, No 3 (2014)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-8

Artykuły

Daniel Brzeziński
PDF
11-20
Adam Regiewicz
PDF
21-39
Dariusz Robert Mazurek
PDF
39-53
Wojciech Cichosz
PDF
55-68
Arleta Chojniak
PDF
69-78
Waldemar Szczerbiński
PDF
79-108
Juan-Miguel Ferrer Grenesche
PDF
109-120
Agnieszka Laddach
PDF
121-134
Renata Rogozińska
PDF
135-146
Elżbieta Wasyłyk
PDF
147-158
Paweł Podeszwa
PDF
159-172
Krzysztof Giera
PDF
173-188

Orient

Michał Sadowski
PDF
189-204

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Camino Polaco: teologia – sztusztu – historia – teraźniejszość”, Toruń, 6–8 czerwca 2014 roku
Maciej Bołkowiec
PDF
207-216

Recenzje

Ewa Janus, Grzechy ludzi Kościołów Apokalipsy i Jezusowe sposoby ich przezwyciężenia (Ap 2–3), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2013, ss. 337
Dariusz Kotecki
PDF
219-224
Magdalena Marzec, Apokalipsa św. Jana wobec kultu imperialnego, Kraków 2013, ss. 236
Dariusz Kotecki
PDF
225-230
Ks. Jerzy Bagrowicz, „Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość” (Syr 36,25). O Dekalogu w epoce odrzucenia norm i wartości, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, ss. 288
Wojciech Cichosz
PDF
231-236
Stephen R. C. Hicks, Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie, tłum. I. Kłodzińska, Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, Chojnice 2014, ss. 132
Janusz Chyła
PDF
237-242
Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2013, ss. 235
Janusz Gręźlikowski
PDF
243-248
Jean Daniélou, Święci „poganie” Starego Testamentu. Pisma wybrane, tłum. Sz. Fedo-rowicz, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2013, ss. 100
Tomasz Kaczmarek
PDF
249-252
Ks. Krzysztof Konecki, Czas z Chrystusem. Rok liturgiczny, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, ss. 159
Jerzy Stefański
PDF
253-256
Ks. Zbigniew Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 408
Krzysztof Konecki
PDF
257-260


Partnerzy platformy czasopism