Teologia i Człowiek

Teologia i Człowiek

O czasopiśmie

Czasopismo afiliowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydawane od 2003 roku. Przez 10 pierwszych lat istnienia ukazywało się jako półrocznik, a od 2013 roku publikowane jest jako kwartalnik. Redagowane we współpracy z międzynarodową radą naukową teologów. Teksty w kolejnych zeszytach są klasyfikowane do czterech działów: Teologia, Rodzina, Ekumenia, Orient. 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: ERIH Plus, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (Komunikat z dn. 05.01.2024): 70 punktów. (Punktacja artykułów za rok 2023 na podstawie Komunikatu z dn. 17.07.2023 r. wynosi 100 punktów).