Vol 49, No 1 (March 2017)

Table of Contents

Rodrigo da Silva Rodrigues, Mateus Balbino Guimarães
1 - 19
Alfonso Artigue
21 - 50
Nikolaos S. Papageorgiou, George Smyrlis
51 - 74
Vincenzo Ambrosio
75 - 103
Pablo G. Barrientos, Fatemeh H. Ghane, Dominique Malicet, Aliasghar Sarizadeh
105 - 132
Everaldo Mello Bonotto, Luciene P. Gimenes, Ginnara M. Souto
133 - 163
Zhisu Liu, Chaoliang Luo
165 - 182
Sang-Eon Han, Wei Yao
183 - 203
Daniele Cassani, João Marcos do Ó, Jianjun Zhang
205 - 231
Alfonso Castro, Ivan Ventura
233 - 244
Jian Zhang, Xianhua Tang, Wen Zhang
245 - 272
Jian-Zhong Xiao, Zhi-Yong Wang, Juan Liu
273 - 298
Wenjun Liu, Yun Sun, Gang Li
299 - 323
Jang Hyun Jo, Jong Bum Lee
325 - 350
Benjamin Weiss, Eli Glasner
351 - 358
Julian López-Gómez, Paul H. Rabinowitz
359 - 376
Małgorzata Czapla, Wiesław Pawłucki
377 - 380


Partnerzy platformy czasopism