Vol 22, No 4 (2019)

Spis treści

Introduction

Andrzej Paweł Bieś, Beata Topij-Stempińska
9-11
Andrzej Paweł Bieś, Beata Celina Topij-Stempińska
PDF
13-15

Articles and Dissertations

Andrea Mariani
19-48
Uladzimir Liaushuk
49-72
Marek Inglot
73-94
Sabina Pavone
95-107
Robert Danieluk
109-121
Cristiano Casalini
123-134

Miscellanea

Ewa Maria Barnaś-Baran
137-158

Reviews

Ludwik Grzebień
161-164
Anna Królikowska
165-169
Źródła do dziejów jezuickiego szkolnictwa w Krożach
Ludwik Grzebień


Partnerzy platformy czasopism