Vol 21, No 4 (2018)

Spis treści

Introduction

Wprowadzenie
Iwona Jazukiewicz, Marzena Chrost
PDF
9-12
Introduction
Iwona Jazukiewicz, Marzena Chrost
13-16

Articles and Dissertations

Andrzej Ryk
PDF
19-30
Andrzej Michał de Tchorzewski
PDF
31-54
Marzena Chrost
PDF
55-66
Renata Królikiewicz
PDF
67-79
Piotr Goniszewski
PDF
81-105
Radosław Mazur
PDF
107-121

Case Reports

Iwona Jazukiewicz
PDF
125-160

Reviews

Krystyna Duraj-Nowakowa
PDF
163-166
Edward Walewander
PDF
167-171

Reports From The Conferences

Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalizm pracy ludzkiej – praca jako wyznacznik egzystencji człowieka”; Kraków; 24–25 maja 2018 roku
Anna K. Duda, Paulina Koperna
PDF
175-179
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestrzenie pedagogiczne środowiska lokalnego. Trójjednia: rodzina – szkoła – instytucje społeczne”; Kraków; 21–22 września 2018 roku
Miłosz Mółka
PDF
181-187
Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność posłuszeństwo; Szczecin; 21 listopada 2018 roku
Katarzyna Wiszniowska
PDF
189-193


Partnerzy platformy czasopism