Posthumanizm: zagrożenie, możliwość i wyzwanie

Giuseppe Mari

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.1.005

Abstrakt


Współcześnie coraz wyraźniejsza wydaje się być tendencja zmierzania ku posthumanizmowi. W artykule autor stara się analizować tę problematykę z zamiarem przedstawienia krytycznej interpretacji oraz zaproponowania krótkiego opisu fenomenu posthumanizmu, kluczowego pojęcia (wolność) przydatnego do analizy tego problemu, oraz konkretnej perspektywy, aby móc w ten sposób stawić czoło temu fenomenowi oraz przyjąć wyzwanie jakie on niesie. Innymi słowy: autor artykułu odrzuca posthumanizm, ponieważ stoi on w opozycji do humanizmu, oraz sugeruje przyjęcie neohumanizmu jako sposobu etycznego poprawiania ludzkiego zachowania, co jest zasadniczo powiązane z edukacją, a nie bezpośrednio z postępem technologicznym. Podstawową zasadą jest zatem założenie, że ludzie stanowią cele, a nie środki wszelkich działań zmierzających do poszerzania ludzkich możliwości.


Słowa kluczowe


posthumanizm; humanizm; osoba; edukacja; wolność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aristotle, Politics, Clarendon Press, Oxford 1946.

Fukuyama F., Our Posthumanistic Future, Profile Books, London 2002.

Gregory of Nyssa, “On the Making of Man”, XVI, transl. H.A. Wilson, in: Nicene and Post-Nicene Fathers, series II, vol. 5, ed. P. Schaff, H. Wace, The Christian Literature Company, Oxford – London 1893, pp. 387–427.

Haraway D., “A Cyborg Manifesto”, in: D. Haraway, Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention of Nature, Routledge, New York 1991.

Herbrechter S., Posthumanism, Bloomsbury, London 2013.

MacCormack P., Posthuman Ethics, Ashgate, London 2012.

Marchesini, R., “Alterity and the Non-Human”, Humanimalia 2010, no. 2, pp. 93–94.

Marchesini R., Tonutti S., Manuale di zooantropologia, Meltemi, Roma 2007.

Mari G., Educare la persona, La Scuola, Brescia 2013.

Miah A., “Posthumanism: A Critical History”, in: Medical Enhancements and Posthumanity, eds. B. Gordijn, R. Chadwick, Routledge, New York 2007, pp. 71–94.

Nayar P.K., Posthumanism, Polity Press, Cambridge 2013.

New American Bible Revised Edition, Catholic World Press/World Bible Publishers (Confraternity of Christian Doctrine, 1970), 2011. Available at: .

Nietzsche F., Thus Spoke Zarathustra, transl. A. del Caro, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

Posthumanism, ed. N. Badmington, Palgrave Macmillan, New York 2000.

Thomas Aquinas, Summa Theologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna. [See also: Thomas Aquinas, Summa Theologica, Christian Classics Ethereal Library, ].

Thomas Aquinas, Summa contra gentiles, Utet, Torino 1975.

Parmenides, The Fragments of Parmenides, ed. A.H. Coxon, Parmenides Publishing, Las Vegas – Zurich – Athens 2009.

Pepperell R., The Posthuman Condition, Intellect Books, Bristol 2003.

Wolfe C., What is Posthumanism?, University of Minnesota, Minneapolis 2010.

Xenophon, Memorabilia, II, 1, in: Xenophon, Memorabilia. Oeconomicus. Symposium. Apology, transl. E.C. Marchant, O.J. Todd, ed. J. Henderson, Harvard University Press, Cambridge (MA) – London 2013, pp. 109–113.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism