Vol 33, No 1 (2014)

redaktor tomu: Katarzyna Wrońska

Table of Contents

From editor
Katarzyna Wrońska
5-8

Articles

Katarzyna Wrońska
11-28
Marcin Wasilewski
29-38
Gunter Scholtz
39-51
Krzysztof Maliszewski
53-70
Mariola Flis
71-81
Rafał Godoń
83-95
Jarosław Horowski
95-118
Lucjan Wroński
119-130
Hanna Kostyło, Piotr Kostyło
131-148
Agata Łopatkiewicz
149-164
Joanna Maria Grochala
165-182
Beata Maria Nosek
183-198
Karina Kinga Kozłowska
199-214
Zuzanna Sury
215-232
Bruce A. Kimball
233-253

Reviews

Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448
Janina Kostkiewicz
257-261
Katka Reszke, Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt 2013, ss. 330
Joanna Cukras-Stelągowska
261-265
Małgorzata Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno- prawne i bariery realizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, ss. 220
Tomasz Leś
265-269
Simon Baron-Cohen, The Science of Evil. On Empathy and The Origins of Cruelty, Basic Books, New York 2012, ss. 256
Lidia Anna Wiśniewska
269-272


Partnerzy platformy czasopism