Vol 33, No 1 (2014)

redaktor tomu: Katarzyna Wrońska

Spis treści

Od Redakcji/Editorial

Od redakcji
Katarzyna Wrońska
PDF
5-8

Artykuły / Articles

Katarzyna Wrońska
PDF
11-28
Marcin Wasilewski
PDF
29-38
Gunter Scholtz
PDF
39-51
Krzysztof Maliszewski
PDF
53-70
Mariola Flis
PDF
71-81
Rafał Godoń
PDF
83-95
Jarosław Horowski
PDF
95-118
Lucjan Wroński
PDF
119-130
Hanna Kostyło, Piotr Kostyło
PDF
131-148
Agata Łopatkiewicz
PDF
149-164
Joanna Maria Grochala
PDF
165-182
Beata Maria Nosek
PDF
183-198
Karina Kinga Kozłowska
PDF
199-214
Zuzanna Sury
PDF
215-232
Bruce A. Kimball
PDF
233-253

Recenzje / Reviews

Maria Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448
Janina Kostkiewicz
PDF
257-261
Katka Reszke, Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt 2013, ss. 330
Joanna Cukras-Stelągowska
PDF
261-265
Małgorzata Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno- prawne i bariery realizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, ss. 220
Tomasz Leś
PDF
265-269
Simon Baron-Cohen, The Science of Evil. On Empathy and The Origins of Cruelty, Basic Books, New York 2012, ss. 256
Lidia Anna Wiśniewska
PDF
269-272


Partnerzy platformy czasopism