Autor - szczegóły

Dróżka, Wanda, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Vol 2, No 19 (2014) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Badania biograficzne w pedeutologii. Stan i kierunki ewolucji
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism