Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 10 (2018) Gall, Kosmas, Nestor: ustanawianie tradycji o początkach państwa i jego chrystianizacji Abstrakt  PDF
Marek Cetwiński
 
No 8 (2016) Od „burżuazyjnego nacjonalisty” do „faszysty”: marksistowska recepcja twórczości Mychajła Hruszewskiego w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku Abstrakt  PDF
Witalij Telwak
 
No 12 (2020) Między Hilferuf a Lug i Trug – spór o interpretację początków państwa krzyżackiego w Prusach w historiografii XIX i pierwszej połowy XX wieku Abstrakt  PDF
Maciej Dorna
 
No 9 (2017) Историческая полонистика В. О. Ключевского в оценке польской историографии Abstrakt
Тадеуш T. Кручковский
 
No 11 (2019) Wokół historii rodzinnych. Historiograficzny fenomen kronik rodzinnych w XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Violetta Julkowska
 
No 8 (2016) Historiografia ukraińska i postmodernizm: retrospektywy i perspektywy Abstrakt  PDF
Leonid Zaszkilniak
 
No 11 (2019) Dzieje najnowsze: opinie historyków polskich w czasach II Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Lidia Michalska-Bracha
 
No 8 (2016) Historycy polscy na emigracji wobec koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku Abstrakt  PDF
Rafał Stobiecki
 
No 11 (2019) Wczasy w mieście, czyli przyczynek do historiograficznych „przyczynków” Szymona Askenazego Abstrakt  PDF
Andrzej Wierzbicki
 
No 8 (2016) Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.) Abstrakt  PDF
Lidija Łazurko
 
No 12 (2020) Problematyka dydaktyczno-historyczna na Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich (1880–2019) Abstrakt  PDF
Andrzej Stępnik
 
No 8 (2016) Niemieckie inspiracje w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie Wacława Sobieskiego i Szymona Askenazego) Abstrakt  PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 12 (2020) Le noble, le serf et le révizor: Daniel Beauvois w Bibliotece „Kultury” Abstrakt  PDF
Anna Brzezińska
 
No 9 (2017) Polska międzywojenna w pracach Franciszka Ryszki z lat 1950–1996 Abstrakt  PDF
Wojciech Kapica
 
No 12 (2020) Ideologiczno-metodologiczne meandry Rozważań o wojnie domowej Pawła Jasienicy. Uwagi o dziele i jego recepcji Abstrakt  PDF
Artur Mękarski
 
No 9 (2017) W stronę origines de la Pologne contemporaine – poszukiwania metodologiczne Stefana Kieniewicza w latach 1946–1948 Abstrakt  PDF
Marcin Wolniewicz
 
No 12 (2020) „Jędrna prawda o utuczonych wieprzach”. Miejsce i rola Gdańska w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie Władysława Konopczyńskiego Abstrakt  PDF
Barbara Klassa
 
No 9 (2017) Między ideą jagiellońską a Międzymorzem. Ewolucja kwestii ukraińskiej w poglądach politycznych Oskara Haleckiego (1891–1973) Abstrakt  PDF
Oleksandr Avramchuk
 
No 12 (2020) Wiktor Czermak i lwowska edycja Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza Abstrakt  PDF
Mariola Hoszowska
 
No 9 (2017) Dwa spojrzenia na historię Polski. Polemika demokratów lwowskich Henryka Schmitta i Ludwika Wolskiego z przedstawicielem krakowskiej „nowej szkoły historycznej” Józefem Szujskim w latach 70. XIX wieku Abstrakt  PDF
Anna Wardzińska
 
No 11 (2019) Karol Adamiecki and the Historiographical Paradox of the Origin of Management Abstrakt
Tomasz Ochinowski
 
No 8 (2016) Niemiecka medycyna niematerialistyczna 1797–1848 w świetle historiografii z lat 1811–2014 Abstrakt  PDF
Bożena Płonka-Syroka
 
No 10 (2018) Взгляды Н. И. Кареева на проблематику разделов Речи Посполитой в оценке польской историографии Abstrakt
Тадеуш Кручковский
 
1 - 23 z 23 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism