Vol 10, No 3 (2020)

Table of Contents

Articles

Magda Kucharczuk, Hanna Sikorska, Karolina Małgorzata Juraszek, Przemysław Wyżgowski, Krzysztof Leksowski
PDF
148-157

Research Articles

Olena Voloshyna, Viktoriia Samorukova, Tetiana Dychko, Iryna Balashova, Olena Naidyonova, Anna Chaika, Andrii Voloshyn, Sergey Gushcha
PDF
34-41
Shqipe Bajcinca Brestovci, Besnik Morina, Mentor Berisha
PDF
42-56
Vaughan Matthew Evans
PDF
66-75
Magdalena Kamila Zawiślak, Marcin Zaniuk, Kaja Hanna Karakuła, Tomasz Krysa, Patryk Zimnicki
PDF
76-82
O. O. Zlobin
PDF
98-107
Monika Kusz, Adam Alzubedi, Paweł Polski, Paulina Pawluczuk, Agnieszka Maślak
PDF
158-163
Katarzyna Tomaszewska, Bożena Majchrowicz, Grażyna Hejsak
PDF
164-172
L. V. Kolyubakina, V. S. Khilchevska
PDF
173-176
Oleksandr Lukyanchenko, Oksana Mel’nyk, Olena Gozhenko, Walery Zukow, Igor Popovych
PDF
177-187
I. V. Savitsky, G. V. Kryukovа, I. V. Myastkivska, T. V. Gerasymenko
PDF
188-198
Oksana Zhernovnykova, Oksana Kovalenko, Oksana Mkrtichian, Liudmyla Zelenska
PDF
199-207
Volodymyr Krul, Alina Diachuk
PDF
208-218
K. Kilinskaya, V. Yavorskaya, L. Lopushnyak
PDF
219-229
Zh. Yaroshenko, K. Prykashchykova
PDF
238-251
Olena Vasylivna Vlasova, Mariana Ivanivna Hrytsiuk, Larisa Viktorovna Kolyubakina, Natalia Vasylivna Homma
PDF
265-271
O. A. Hruzevskyi, V. V. Minukhin, R. S. Vastyanov
PDF
272-286
N. I. Turchin
PDF
287-294
I. V. Tsisaruk
PDF
295-301
Ya. V. Sirman, I. V. Savytskyi
PDF
302-311
K. Yu. Parkhomenko
PDF
312-317
V. N. Lesovoy, N. L. Panasovskiy, V. D. Tovazhnyanska
PDF
318-327

Review Articles

Dominik Machaj, Sandra Jastrzębska, Katarzyna Cyboran, Alicja Płaczek, Wiktoria Flaumenhaft
PDF
11-17
Аnatoliy Zhukov, Sergey Gushcha
PDF
18-33
Krystian Cholewa, Kinga Mitas, Bartłomiej Zaremba, Klaudia Artykiewicz, Magdalena Kozyra, Joanna Milanowska
PDF
57-65
Аnatoliy Zhukov, Walery Zukow
PDF
83-97
Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska
PDF
108-111
Barbara Maziarz, Magdalena Makarewicz, Magdalena Kubicka, Katarzyna Łapa, Barbara Nieradko-Iwanicka
PDF
112-119
Patricia Reba
PDF
120-125
Klaudia Daria Szumna, Faustyna Piędel, Agata Agnieszka Rocka, Dominika Katarzyna Madras, Patryk Piotr Jasielski
PDF
126-132
Faustyna Piędel, Agata Agnieszka Rocka, Klaudia Daria Szumna, Dominika Katarzyna Madras, Patryk Piotr Jasielski
PDF
133-139
Kamil Fatyga, Marta Tarczyńska, Krzysztof Gawęda, Rafał Mazur, Łukasz Głodek
PDF
140-147
Inna Shorobura
PDF
230-237
Ihor Vasilievich Hevko
PDF
252-264
Nataliia Mykolaivna Delikatna
PDF
328-332
Sergey Vasilyevich Dariychuk
PDF
333-339


Partnerzy platformy czasopism