http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Vol 36, No 2 (2018)

redakcja

 Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Spis treści

ARTYKUŁY

Jarosław Horowski
PDF
13-40
Piotr Magier
PDF
41-58
Leszek Waga
PDF
59-82
Adam Janas
PDF
83-103
Paulina Depczyńska
PDF
105-124
Łukasz Kempiński
PDF
125-150
Anna Wołoszyn
PDF
151-169
Magdalena Cuprjak
PDF
171-198
Joanna Jarmużek
PDF
199-221

MATERIAŁY

Emilia Żyłkiewicz-Płońska, Urszula Namiotko
PDF
225-241

RECENZJE - OMÓWIENIA

Mariola Antczak (red.), Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2017, ss. 240
Martyna Lewandowska
PDF
245-253
Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna Nowe wyzwania. Konteksty. Problemy, Oficyna Wydawnicza von Velke & Oficyna Wydawnicza ASPRA, Milanówek–Warszawa 2018, ss. 368
Angelika Kalinowska
PDF
255-262

KRONIKA NAUKOWA

Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej (Toruń, 2 kwietnia 2018 r.)
Anita Kotlenga
PDF
265-268
Sprawozdanie z obchodów Tygodnia Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK W stronę człowieka (Toruń, 16–22 kwietnia 2018 r.)
Anna Maria Kola, Jan A. Malinowski
PDF
269--275
Sprawozdanie z konferencji naukowej XIV International Scientific On-line Conference „Virtuality and education – future perspectives” (Toruń, 30 maja 2018 r.)
Wioletta Kwiatkowska
PDF
277-282

NOTY O AUTORACH

Noty o Autorach
 
PDF
283-284


Partnerzy platformy czasopism