https://apcz.umk.pl/SIT/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Studia Iuridica Toruniensia: Ogłoszenia 2021-10-16T18:06:27+02:00 Open Journal Systems Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.