Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

O czasopiśmie

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (ISSN 2084-8021, eISSN 2299-0321) jest międzynarodowym kwartalnikiem wydawanym od 2012 roku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy. Patronat nad czasopismem sprawuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych.

Podstawową wersją wydawanego czasopisma jest wersja on-line. W miarę możliwości czasopismo wydawane będzie również w wersji papierowej. Redakcja przyjmuje prace napisane w języku angielskim.

Zakres czasopisma obejmuje następującą problematykę pielęgniarstwa w: neurologii, neurochirurgii, neuropediatrii, neurogeriatrii, neuropsychiatrii, neuroonkologii, intensywnej opiece neuro, neurorehabiliatacji, neuropsychologii, jakości życia chorych ze schorzeniami układu nerwowego, jakości opieki medycznej/pielęgniarskiej, satysfakcji z opieki, organizacji i zarządzaniu.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r., kwartalnik "Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne" znajduje się na liście czasopism punktowanych z wartością 70 punktów.

Tom 12 Nr 4 (2023)
Friday, Dec 29, 2023