Vol 2, No 2 (2011)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Opus postumum [Zbiór XII, karty V-VII] (przełożył Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
7-25
Polityczna i prywatna moralność (przełożyła Barbara Grabowska)
Ks. Franciszek Sawicki
27-43
Rembrandt i Spinoza. Rozważania o dziejach stylu – odnośnie do problemu baroku (przełożyła Jolanta Żelazna)
Carl Gebhardt
45-66

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

Rady przyjacielskie młodemu czcicielowi nauk i filozofii, pragnącemu znaleźć pewniejsza drogę do prawdziwego i wyższego oświecenia (opracował Tomasz Kupś)
Józef Kalasanty Szaniawski
69-74

PAPERS

Heiner F. Klemme
77-88
Mario Brandhorst
89-105
Mirosław Żelazny
107-120
Milena Marciniak
121-146
Marta Agata Chojnacka
133-147
Kinga Kaśkiewicz
149-163
Tomasz Kupś
165-176
Andrzej Borówka
177-189
Adam Grzeliński
191-205
Jolanta Żelazna
207-220

REVIEWS

Anna Iwona Wójcik Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego, Kraków 2010
Mirosław Żelazny
223-229
Ks. Krzysztof Śnieżyński Czy potrzebne są dowody na istnienie Boga, Kraków 2010
Tomasz Kupś
231-234
Stanley Devine Na każdy temat z Marią Szyszkowską, Warszawa 2011
Marta Agata Chojnacka
235-238


Partnerzy platformy czasopism