Studia z Historii Filozofii

Studia z Historii Filozofii

O czasopiśmie

Kwartalnik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Czasopismo wydawane w formie elektronicznej oraz drukowanej. Wydanie elektroniczne jest referencyjną wersją czasopisma.

Indeksowane w bazach: SCOPUS, DOAJThe Philosopher's Index, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

Punktacja MNiSW: 100

p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Tom 14 Nr 2 (2023): Panajotis Kondylis (1943-1998). In memoriam
Monday, Oct 30, 2023

Redakcja naukowa numeru Lech Zieliński