Autor - szczegóły

Ciszewska, Wanda A., Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • Vol 1, No 1 (2008) - Problemy, badania, hipotezy
    Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976−2007. Cz. 1. Analiza ilościowa
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism