Vol 48, No 2 (December 2016)

Table of Contents

Jian Zhang, Wenming Zou
345 - 370
Monica-Dana Burlică, Daniela Roşu
371 - 392
Hongyu Ye
393 - 417
Jesús González, Bárbara Gutiérrez, Sergey Yuzvinsky
419 - 451
Jiehua Mai, Taixiang Sun
453 - 464
Pablo Amster, Julián Haddad
465 - 476
João Marcos do Ó, Olímpio H. Miyagaki, Marco Squassina
477 - 492
Armengol Gasull, Jorge Groisman, Francesc Mañosas
493 - 506
Hans-Otto Walther
507 - 537
Liang Zhang, Xianhua Tang, Yi Chen
539 - 554
Taras Radul
555 - 565
Lahcene Guedda
567 - 595
Ioan I. Vrabie
597 - 612
Irene Benedetti, Martin Väth
613 - 636
Dariusz Bugajewski, Piotr Kasprzak, Piotr Maćkowiak, Daria Bugajewska
637 - 660
Shengxiang Xia, Yanmin Yin
661 - 676


Partnerzy platformy czasopism