Vol 49, No 2 (June 2017)

Table of Contents

Nguyen Van Dac, Tran Dinh Ke
383 - 400
Olivia Gutú
401 - 444
Binlin Zhang, Giovanni Molica Bisci, Mingqi Xiang
445 - 461
Jiashan Zheng
463 - 480
Przemysław Tkacz
481 - 495
Claudianor O. Alves, Francisco Julio S. A. Corrêa, Michel Chipot
497 - 509
Nikolaos S. Papageorgiou, George Smyrlis
511 - 527
José Francisco de Oliveira
529 - 550
Cuncai Liu, Fengjuan Meng
551 - 563
Giovanni Anello, Luca Vilasi
565 - 575
Boyang Ding, Changming Ding
577 - 585
Chungen Liu
587 - 614
Zhan-fei Zuo, Chun-lei Tang
615 - 623
Jing Ren, Chengbo Zhai
625 - 645
Bin Ge, Vicenţiu D. Rădulescu, C. J. Zhang
647 - 664
Yanmin Niu, Baoqiang Yan
665 - 682
Yavdat Il'yasov
683 - 714
Radosław Pietkun
715 - 737
Humberto Ramos Quoirin, Kenichiro Umezu
739 - 756
Haining Fan
757 - 781
João Marcos do Ó, Eudes Mendes Barboza, Bruno Ribeiro
783 - 816
Radu Precup, Csaba Varga
817 - 833


Partnerzy platformy czasopism