Vol 19, No 1 (2016)

Spis treści

Introduction

Wstęp
Stanisław Gałkowski
PDF
9-11
Introduction
Stanisław Gałkowski
13-15

Articles and Dissertations

Marian Nowak
PDF
19-38
Zbigniew Marek
PDF
39-56
Giuseppe Mari
57-70
Stanisław Gałkowski
PDF
71-92
Paweł Kaźmierczak
PDF
93-106
Robert Grzywacz
PDF
107-124
Waldemar Furmanek
PDF
125-156
Sławomir Sztobryn
PDF
157-176

Case Reports

Ewa Sowa-Behtane
PDF
179-196
Marcin Warchoła
PDF
197-219

Reviews

[Jarosław Jęczeń, Bernardeta Lelonek-Kuleta (ed.), Granice streetworkingu, Lublin 2013]
Barbara Adamczyk
PDF
223-230
[Piotr Długosz, Marian Niezgoda, Sławomir Solecki (ed.), Młodzież w społeczeństwie ryzyka, Kraków 2014]
Barbara Adamczyk
PDF
231-234
Dwa oblicza narcyzmu. [Wendy T. Behary, Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie, transl. Aleksander Wojciechowski, Sopot 2014] [Glynn Harrison, Wielkie Ego. O obsesji budowania poczucia własnej wartości, transl. Karolina Brykner, Po
Jarosław Jagieła
PDF
235-243
[Paul Collier, Exodus: How Migration is Changing Our World, Oxford 2015]
Ewa Sowa-Behtane
PDF
245-250

Reports From The Conferences

Sprawozdanie z Polskich Dni Montessori: Wychowujcie dla pokoju!, Kraków, 20–22.02.2015
Barbara Surma
PDF
253-258
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej, Kraków, 9–10.04. 2015
Miłosz Mółka
PDF
259-266
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: Problematyka osób wykluczonych społecznie i formy niesienia im pomocy. Pierwsza edycja konferencji: Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia, Kraków, 13.05.2015
Barbara Adamczyk
PDF
267-272
Sprawozdanie z konferencji naukowej: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wybrane aspekty prawne, społeczne i pedagogiczne, Kielce, 17.04.2015
Ewa Sowa-Behtane
PDF
273-276
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: Nowe wyzwania profilaktyki, Lublin, 26–27.05.2015
Karolina Kmiecik-Jusięga
PDF
277-280
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, Wrocław, 3.12. 2015
Barbara Surma
PDF
281-284


Partnerzy platformy czasopism