Socjalizacja w rodzinie i kultura konsumpcyjna

Ewa Dybowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2019.2.003

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie procesów socjalizacyjnych we współczesnej rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów przestrzeni życia codziennego, jakim jest kultura konsumpcyjna. Przedmiot analiz stanowi środowisko wychowawcze, jakim jest rodzina wraz z uwarunkowaniami socjalizacji związanymi z dominującą we współczesnym świecie kulturą konsumpcyjną. Wobec tak zarysowanej problematyki cel ten zostanie zrealizowany poprzez krytyczną analizę opracowań dotyczących przemian socjalizacyjnych ponowoczesnej rodziny i kultury konsumpcyjnej. Analiza przeprowadzona w artykule koncentruje się wokół trzech zagadnień. Nakreślony został jeden z kontekstów socjalizacji w rodzinie, jakim jest kultura konsumpcyjna. Następnie ukazano główne aspekty socjalizacji w rodzinie jako mechanizmu poznawania systemu znaczeń i wdrażania do uczestnictwa osoby w danym układzie społecznym. W wyniku przeprowadzonych analiz wyłoniono kilka wniosków. W nakreślonych kontekstach wskazano wyzwania, jakie stają przed procesem socjalizacji w rodzinie w odniesieniu do kultury konsumpcyjnej. Niewątpliwie socjalizacja konsumencka pozwala młodemu pokoleniu na odnalezienie się we współczesnym świecie. Ważne jest, aby socjalizacja nie tylko na tym się skupiała, ale także kształtowała umiejętność dokonywania codziennych wyborów.


Słowa kluczowe


socjalizacja; socjalizacja w rodzinie; kultura konsumpcyjna; socjalizacja konsumencka; konsumpcjonizm

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bauman Z., Globalizacja, przeł. E. Klekot, PIW, Warszawa 2000.

Bauman Z., Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Biedroń M., Wpływ kultury indywidualizmu na relację między rodzicami i dziećmi, w: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Trans Humana, Białystok 2009, s. 245–264.

Błasiak A., Wychowanie w rodzinie, w: Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów, red. B. Sieradzka-Baziur, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, s. 137–172.

Bylok F., Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, „Śląsk”, Katowice 2013.

Charchuła J., Socjalizacja adolescentów w rodzinie – perspektywa socjologiczna, w: Wokół rodziny i dziecka – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. E. Dybowska, M. Prucnal-Wójcik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 183–200.

Dybowska E., Upbringing and Socialization of a Child in the Family in the Era of Consumer Culture, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2017, nr 7(4), s. 131–141.

Frątczak-Rudnicka B., Dzieci w roli konsumentów – przyspieszona socjalizacja konsumencka, w: Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 88–99.

Juszczyk-Rygałło J., Socjalizacja dziecka – czas bezpowrotnie utracony (?), „­Pedagogika”, 2017, t. 26, nr 2, s. 49–56.

Juszczyk-Rygałło J., Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, t. 11, nr 4(42), s. 13–25.

Kawula S., Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Kołodziejczyk A., Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej, „Psychologia Społeczna” 2012, t. 7, nr 3 (22), s. 272–280.

Kossakowski R., Uprzedmiotowione i „obrandowane”. Dzieci w kulturze towarów, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2011, nr 1(53), s. 21–35.

Łaciak B., Komercjalizacja dzieciństwa, w: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Trans Humana, Białystok 2009, s. 61–174.

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Modrzewski J., Sipińska D., Socjalizacja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5 (R–St), Żak, Warszawa 2012, s. 803–814.

Modrzewski J., Sipińska D., Teoretyczne i praktyczne aspekty procesu socjalizacji, w: Dzieciństwo i młodość. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania, red. D. Sipińska, J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Leszno 2010, s. 26–48.

Muszyński W., Kobieta i mall. Próba analizy socjologicznej, w: Pu-łapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym, red. K. Piątek, A. Barabasz, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 117–138.

Sebesta A., Konsumpcjonizm i komercja jako wyzwanie pedagogiczne (refleksja nauczyciela etyki zawodowej), w: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, red. M. Uliński, Aureus, Kraków 2010, s. 293–299.

Szlendak T., Komercjalizacja dzieciństwa. Kilka uwag krytycznych o niewygodnych wychowania dzieci w kulturze konsumpcji, „Kul-tura i Edukacja” 2005, nr 2, s. 20–28.

Szlendak T., Olechnicki K., Megaceremoniały i subświaty. O potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, R. LXXVI, z. 2, s. 293–309.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993.

Wrzesień W., Modyfikacje wzorów socjalizacyjnych w czasach nałogowych konsumentów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, R. LXXVI, z. 3, s. 261–281.

Wrzesień W., Zmiana pokoleń w czasach globalnej anomii, „Societas/Communitas” 2017, nr 2(24), s. 37–52.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism