Współczesność – zagrożenia dotyczące świata wartości

Waldemar Furmanek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.1.007

Abstrakt


Współczesność jest kategorią podejmowaną przez wiele dyscyplin naukowych. To jest część problemu wszystkich tych zjawisk, które ludzie doświadczają w swoich działaniach. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w ich postępowaniu, wyborach, stylu życia i planach życiowych. Z tego powodu analizy niebezpieczeństw grożących w procesie budowania osobistej przestrzeni aksjologicznej stanowią ważne zagadnienia badawcze dla aksjologii. Ich szczególne znaczenie ujawnia się w procesie wprowadzania uczniów do świata wartości. Jest to proces wieloetapowy: od identyfikacji i rozpoznawania wartości do ich zrozumienia, internalizacji i zamanifestowania w życiu. Na każdym etapie istnieje ryzyko. W niniejszym artykule dokonany został przegląd podstawowych zagrożeń (niebezpieczeństw) dla człowieka na każdym z tych etapów procesu budowania własnej przestrzeni aksjologicznej.


Słowa kluczowe


współczesność; aksjologia; wartości; pedagogika; wychowanie; proces; problemy aksjologii; zagrożenia aksjologiczne; niszczenie wartości; banalizacja; ironizacja, manipulacje terminologią

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anomia, http://www.mastalski.pl/michal85.html.

Anomia, w: „Poradnik Pedagogiczno-Resocjalizacyjny”, http://www.poradnikpr.info/?p=633.

Bartnik C., Fałszowanie słów, „Nasz Dziennik”, 2–3 lipca 2011.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce – Lublin 2003.

Denek K, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Wydawnictwo UAM, Poznań – Toruń 1994.

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Edukacja a życie codzienne, t. 1, red. A. Radziewicz-Winnicki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002.

Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. Tchorzewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.

Frąckowiak T., Edukacja, demokracja i sumienie (studium pedagogiczne), Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1998.

Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 1995.

Furmanek W., Deficyt miłości, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2011.

Furmanek W., Miłość, zagubiona wartość współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2011.

Gajda J, Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.

Jan Paweł II, Wychowanie do wartości moralnych, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), wybór i redakcja A. Wieczorek, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym 1995.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.

Knotz K., Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010.

Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Kruczek A., Gender gorsze od totalitaryzmu, „Nasz Dziennik”, 30.07.2013, www.naszdziennik.pl/mysl/49499,gender-gorsze-od-totalitaryzmu.html.

Lepa A., Kult banału w mediach, http://www.niedziela.pl/artykul/86589/nd/Kult-banalu-w-mediach.

Miszalska A., Psychokulturowy kontekst rozwoju kapitalizmu w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 4.

Ożóg K., Ja chyba wymiękam. Rozmowa z Profesorem, 11–16.01.2011, http://www.nowiny24.pl.

Pytka L., Aksjologia pedagogiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Radziewicz-Winnicki A., Oblicza zmieniającej się współczesności (szkice z pedagogiki społecznej, etnografii edukacyjnej i socjologii transformacji), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.

Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Rzuciło K., Wychowanie religijne to dopiero sukces, w: Sukces wychowawczy, red. J. Homplewicz, Instytut Teologiczno-Pastoralny, Rzeszów 1999.

Szacki J., Durkheim, PWN, Warszawa 1964.

Tischner J., Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1982.

Wawrzak-Chodaczek M., (Czy?) Kryzys wartości moralnych młodzieży, „Kultura – Historia – Globalizacja”, 2010, nr 8.

Wojtyła K., Osoba i czyn, wyd. 2, Wydawnictwo PTT, Lublin 1985.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism