Dietrich von Hildebrand: Konteksty pedagogiczne kategorii wartości i cnoty

Paweł Kaźmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.1.005

Abstrakt


Artykuł ma celu wydobycie pedagogicznych implikacji z koncepcji wartości oraz komplementarnego wobec niej pojęcia cnoty w ujęciu Dietricha von Hildebranda. W pierwszej części artykułu zarysowana została szeroka panorama dorobku Hildebranda. W drugiej – omówiono jego koncepcję wartości w kontekście tradycji realistycznej fenomenologii. Trzecia część wskazuje na sferę cnót jako niezbywalny obszar realizacji wartości moralnych. W części czwartej postulowana jest zależność koncepcji wychowania od założeń antropologiczno-etycznych. W tej perspektywie z Hildebrandowskich koncepcji wartości i cnoty wynikają wysokie wymagania pod adresem wychowawców.


Słowa kluczowe


Wartość; cnota; wychowanie moralne; Dietrich von Hildebrand; fenomenologia realistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Galarowicz J., Fenomenologiczna etyka wartości, PAT, Kraków 1997.

Hildebrand Project, http://www.hildebrandproject.org (dostęp: 6.03.2016).

Hildebrand von A. i D., Sztuka życia, przeł. G. Grygiel, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2002.

Hildebrand von D., Das Wesen der echten Autorität, w: tenże, Die Menschheit am Scheideweg, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1955.

Hildebrand von D., Efficiency and Holiness, w: tenże, The New Tower of Babel, Burns & Oates, London 1954.

Hildebrand von D., Ethics, Franciscan Herald Press, Chicago 1953.

Hildebrand von D., Gibt es eine Eigengesetzlichkeit der Pädagogik?, w: tenże, Die Menschheit am Scheideweg, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1955.

Hildebrand von D., In Defense of Purity, Franciscan Herald Press, Chicago 1970.

Hildebrand von D., Kategorie ważności, w: Z fenomenologii wartości, red. i przekł. W. Galewicz, PAT, Kraków 1988.

Hildebrand von D., Legitime und illegitime Formen der Beeinflussung, w: tenże, Die Menschheit am Scheideweg, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1955.

Hildebrand von D., Liturgia i osobowość, przeł. M. Grabowska, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Wydawnictwo M, Kraków 2014.

Hildebrand von D., Moralia, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1980.

Hildebrand von D., Przemienienie w Chrystusie, przeł. J. Zychowicz, Znak, Kraków 1982.

Hildebrand von D., The Role of Reverence in Education, w: tenże, The New Tower of Babel, Burns & Oates, London 1954.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1, przeł. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1967.

Kopciuch J., Wolność a wartości. Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand, Hans Reiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Molesztak A., Tchorzewski A., Wołoszyn W., W kręgu wartości moralnych nauczyciela, WSP TWP, Warszawa 1996.

Seifert J., Introductory Essay, w: Dietrich von Hildebrand, What Is Philosophy?, Routledge, New York 1991.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism