Autor - szczegóły

Serowaniec, Maciej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • Vol 13 (2013): Tom XIII - Artykuły
    Mechanizm wczesnego ostrzegania po wejściu w życie traktatu z Lizbony w świetle praktyki parlamentarnej Sejmu i Senatu RP
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism