Vol 25, No 1 (2010)

Table of Contents

Editorial
Jerzy Bagrowicz, Jarosław Michalski
5-8

Articles

Andrzej Bronk, Agnieszka Salamucha
11-32
Marek Szulakiewicz
33-54
Bogusław Milerski
55-84
Marian Nowak
85-104
Dariusz Stępkowski
105-136
Jarosław Gara
137-148
Bogusław Milerski
149-160
Maria Braun-Gałkowska
161-174
Bogusław Śliwerski
175-192
Adam Lepa
193-210
Stanisław Radoń
211-232

Reports

Dialogi o Bogu we współczesnej kulturze Colloquia Torunensia XIV, Toruń, 8 listopada 2008 roku
Monika Sztamborska
233-238
Doświadczania dialogu w edukacji i życiu społecznym – możliwości i ograniczenia III Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Dialogu, Warszawa, 6 listopada 2009 roku
Marlena Grzelak-Klus
239-244
Niech słowa religii będą zawsze słowami pokoju Colloquia Torunensia XV, Toruń, 7 listopada 2009 roku
Monika Sztamborska
245-250
Aksjologiczne podstawy edukacji: milczenie, monolog, dialog Bydgoszcz, 9–10 czerwca 2010 roku
Jarosław Horowski
251-256

Reviews

Friedemann Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, t. 1–4, przeł. P. Włodyga, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006–2007, t. 1: Analiza zaburzeń; t. 2: Rozwój osobowy; t. 3: Dialog wewnętrzny; t. 4: W porozumieniu z sobą i innymi – komunikacja i kompetencje społeczne
Urszula Tabor
257-260
Jarosław Gara, Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 265
Przemysław Florczak
260-265
Danuta Ulicka (red.), Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 1–2, Universitas, Kraków 2009, t. 1: ss. 544, t. 2: ss. 600
Krzysztof Maliszewski
265-268
Kazimierz Franczak (red.), Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007, ss. 268
Eugeniusz Sakowicz
269-272
Eugeniusz Sakowicz, Krzysztof Sakowicz, Religie świata – świat religii, Polihymnia, Lublin 2009, t. 1: Religioznawstwo, ss. 164; t. 2: Religie ludów pierwotnych, ss. 84; t. 3: Religie niechrześcijańskie w Polsce, ss. 120
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
273-274


Partnerzy platformy czasopism