Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2, No 27 (2018) The Teacher’s Presence in Online Learning Community/Obecność nauczyciela w internetowej społeczności uczącej się Abstrakt  PDF
Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska
 
Vol 2, No 25 (2017) Feminizacja zawodu nauczycielskiego – „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy Abstrakt  PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
 
Vol 2, No 19 (2014) Polska szkoła i polski nauczyciel w procesie zmiany. Problemy i możliwości Abstrakt  PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 
Vol 2, No 23 (2016) Courses Preparing for Teaching English in Early School Education at Selected Polish Universities – an Example of (Dis)unity? Abstrakt  PDF
Paula Weronika Budzyńska
 
Vol 1, No 18 (2014) Koncepcja i praktyka edukacji nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim wobec nowych standardów Abstrakt  PDF
Dorota Kowalczyk
 
Vol 1, No 24 (2017) Przegląd badań reprezentacji społecznych obiektów i zjawisk z obszaru edukacji – część 2 Abstrakt  PDF
Zuzanna Joanna Zbróg, Marta Krasuska-Betiuk
 
Vol 1, No 30 (2020) Interpretations of the New Quality of Teacher Training in Polish Public Institutes of Higher Education in the Context of a Universal Model of Quality Abstrakt
Ariadna Strugielska
 
Vol 2, No 29 (2019) Occupational Burnout and Pro-Health Behaviours of Pre-School Teachers from Kraków Abstrakt
Grażyna Kosiba, Krzysztof Wrześniewski, Paulina Matusiewicz, Aneta Cichosz-Dziadura
 
Vol 1, No 22 (2016) Measurement of the Sense of Eductional Efficacy. Tool Construction and Adaptation Abstrakt
Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotova
 
Vol 1, No 20 (2015) Komercyjne konkursy przedmiotowe a edukacyjna wartość dodana szkół Abstrakt  PDF
Igor Hebda
 
Vol 2, No 19 (2014) Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli Abstrakt  PDF
Maria Czerepaniak - Walczak
 
Vol 2, No 19 (2014) Czy mnie dostrzegasz, czy odpowiadasz na moje potrzeby? Obecność znaków rozpoznania w relacji tutorów szkolnych i ich podopiecznych. Perspektywa uczniów Abstrakt  PDF
Adrianna Sarnat-Ciastko
 
Vol 1, No 24 (2017) Przegląd badań reprezentacji społecznych obiektów i zjawisk z obszaru edukacji – część 2 Abstrakt  PDF
Marta Krasuska-Betiuk, Zuzanna Joanna Zbróg
 
Vol 1, No 18 (2014) Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Abstrakt  PDF
Małgorzata Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba
 
Vol 2, No 19 (2014) Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Abstrakt  PDF
Anna Bieganowska, Anna Witek
 
Vol 2, No 19 (2014) Badania biograficzne w pedeutologii. Stan i kierunki ewolucji Abstrakt  PDF
Wanda Dróżka
 
Vol 1, No 24 (2017) Przegląd badań reprezentacji społecznych obiektów i zjawisk z obszaru edukacji – część 2 Abstrakt  PDF
Marta Krasuska-Betiuk, Zuzanna Joanna Zbróg
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism