Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2, No 27 (2018) The Teacher’s Presence in Online Learning Community/Obecność nauczyciela w internetowej społeczności uczącej się Abstrakt  PDF
Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska
 
Vol 2, No 25 (2017) Feminizacja zawodu nauczycielskiego – „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy Abstrakt  PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
 
Vol 2, No 23 (2016) Courses Preparing for Teaching English in Early School Education at Selected Polish Universities – an Example of (Dis)unity? Abstrakt  PDF
Paula Weronika Budzyńska
 
Vol 2, No 19 (2014) Polska szkoła i polski nauczyciel w procesie zmiany. Problemy i możliwości Abstrakt  PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 
Vol 1, No 24 (2017) Przegląd badań reprezentacji społecznych obiektów i zjawisk z obszaru edukacji – część 2 Abstrakt  PDF
Zuzanna Joanna Zbróg, Marta Krasuska-Betiuk
 
Vol 1, No 30 (2020) Interpretations of the New Quality of Teacher Training in Polish Public Institutes of Higher Education in the Context of a Universal Model of Quality Abstrakt
Ariadna Strugielska
 
Vol 2, No 29 (2019) Occupational Burnout and Pro-Health Behaviours of Pre-School Teachers from Kraków Abstrakt
Grażyna Kosiba, Krzysztof Wrześniewski, Paulina Matusiewicz, Aneta Cichosz-Dziadura
 
Vol 1, No 18 (2014) Koncepcja i praktyka edukacji nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim wobec nowych standardów Abstrakt  PDF
Dorota Kowalczyk
 
Vol 1, No 22 (2016) Measurement of the Sense of Eductional Efficacy. Tool Construction and Adaptation Abstrakt
Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotova
 
Vol 1, No 20 (2015) Komercyjne konkursy przedmiotowe a edukacyjna wartość dodana szkół Abstrakt  PDF
Igor Hebda
 
Vol 2, No 19 (2014) Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli Abstrakt  PDF
Maria Czerepaniak - Walczak
 
Vol 2, No 19 (2014) Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Abstrakt  PDF
Anna Bieganowska, Anna Witek
 
Vol 2, No 19 (2014) Badania biograficzne w pedeutologii. Stan i kierunki ewolucji Abstrakt  PDF
Wanda Dróżka
 
Vol 2, No 19 (2014) Czy mnie dostrzegasz, czy odpowiadasz na moje potrzeby? Obecność znaków rozpoznania w relacji tutorów szkolnych i ich podopiecznych. Perspektywa uczniów Abstrakt  PDF
Adrianna Sarnat-Ciastko
 
Vol 1, No 24 (2017) Przegląd badań reprezentacji społecznych obiektów i zjawisk z obszaru edukacji – część 2 Abstrakt  PDF
Marta Krasuska-Betiuk, Zuzanna Joanna Zbróg
 
Vol 1, No 18 (2014) Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Abstrakt  PDF
Małgorzata Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba
 
Vol 1, No 24 (2017) Przegląd badań reprezentacji społecznych obiektów i zjawisk z obszaru edukacji – część 2 Abstrakt  PDF
Marta Krasuska-Betiuk, Zuzanna Joanna Zbróg
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism