Badanie panelowe ścieżek edukacyjnych – doświadczenia międzynarodowe

Henryk Domański, Rafał Klepacz, Artur Pokropek, Marek Smulczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.040

Abstrakt


W artykule tym przedstawiliśmy cele badawcze, metodologię pomiaru, sposoby realizacji i najważniejsze wyniki analiz pochodzących z pięciu paneli edukacyjnych. Zaletami danych panelowych są stosunkowo większe możliwości wnioskowania o zależnościach przyczynowych i monitorowanie losów życiowych jednostek. Zadaniem tego przeglądu było podsumowanie doświadczeń badawczych pod kątem sformułowania rekomendacji dotyczących problemów dotyczących realizacji tych badań. Przedstawiliśmy je w drugiej części koncentrując się na kwestiach pomiaru kompetencji edukacyjnych, rekrutacji respondentów i metodach „utrzymania panelu”.


Słowa kluczowe


metodologia badań, młodzież, absolwenci, rynek pracy, stopa zwrotu, mix-mode research design

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders J., Micklewright J. (2013), Teenagers expectations of applying to university: how do they change?, Department of Quantitative Social Science-Institute of Education, University of London. Working Paper No. 13–13.

Anders J. (2012), The Link between Household Income, University Applications and University

Attendance, “Fiscal Studies”, 33(2), 185–210.

Blossfeld H., Schneider T., Doll J. (2009), Methodological Advantages of Panel Studies:

Designing the New National Educational Panel Study (NEPS) in Germany, “Journal For Educational Research Online/Journal FüR Bildungsforschung Online, 1(1), 10–32. Pobrano 24.09.2014 z: http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/article/view/59.

Bowlby J. W., McMullen K. (2002), At a Crossroads: First Results for the 18 to 20-Year-old Cohort of the Youth in Transition Survey, Human Resources and Skills Development Canada. Service Canada, Ottawa, ON K1A 0J9, Canada.

Cebulla A., Tomaszewski W. (2009), Risky Behaviour and Social Activities, Department for Children, Schools and Families, Research Report No DCSF-RR173.

Chowdry H., Crawford C., Goodman A. (2009), Drivers and barriers to educational success – evidence from the longitudinal study of young people in England, Department for Children, Schools and Families, Research Report No DCSF-RR102.

Collingwood A., Cheshire H., Nicolaas G., D’Souza J., Ross A., Hall J., McNaughton Nicholls C. (2010), A review of the Longitudinal Study of Young People in England (LSYPE): recommendations for a second cohort, Department for Education, Research Report

DFE-RR048.

De Leeuw E., Hox J. J., Dillman D. A. (2008), Mixed Mode: When and Why?, [w:] E. De Leeuw, J. J. Hox, D. A. Dillman (eds.), International Handbook of Survey Methodology, Lawrence Erlbaum Associates, New York.

Domański H., Federowicz M., Pokropek A., Przybysz D., Sitek M., Smulczyk M., Żółtak T. (2012), From School to Work: Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles, “Ask: Research & Methods”, 21, 123–141.

Driessen G., Mulder L., Roeleveld J. (2012), Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport

basisonderwijs, tweede meting 2010/11. Nijmegen: ITS/Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Driessen G., van Langen A. (2013), Gender differences in primary and secondary education: Are girls really outperforming boys?, “International Review of Education”, 59(1), 67–86.

Driessen G., Merry M. S. (2014), Trends in educational disadvantage in Dutch primary school, “Educational Review”, 66(3), 276–292.

Driessen G., Merry M. S. (2011), The effects of integration and generation of immigrants on

language and numeracy achievement, “Educational studies”, 37(5), 581–592.

European Social Survey, Round 5. Specification for participating countries. Tekst dostępny na stronach www.europeansocialsurvey.org/Project specification/, dostęp: 26.05.2014.

Geijsel F., Ledoux G., Reumerman R., Dam G. (2012), Citizenship in young people’s daily lives: differences in citizenship competences of adolescents in the Netherlands, “Journal of Youth Studies”, 15(6), 711–729.

Green R., Collingwood A., Ross A. (2010), The Characteristics of Bullying Victims in Schools.

Department for Education, Research Report No DFE-RR001.

Gutman L. M., Schoon I. (2012), Correlates and consequences of uncertainty in career aspirations:

Gender differences among adolescents in England, “Journal of Vocational Behavior”, 80(3), 608–618.

Hagger-Johnson G., Taibjee R., Semlyen J., Fitchie I., Fish J., Meads C., Varney J. (2013), Sexual orientation identity in relation to smoking history and alcohol use at age 18/19: cross-sectional associations from the Longitudinal Study of Young People in England

(LSYPE). BMJ open, 3(8), e002810.

Halaby C. N. (2004), Panel models for the analysis of change and growth in life course studies, [w:] J. T. Mortimer, M. J. Shanahan (eds.), Handbook of the life course, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.

Hango D. W., De Broucker P. (2007), Education-to-labour market pathways of Canadian youth: Findings from the Youth in Transition Survey, Culture, Tourism and the Center for Education Statistics, Statistics Canada.

Hornstra T. E. (2013), Motivational developments in primary school: Group-specific differences in varying learning contexts, Pobrano 24.09.2014 z DAR (http://dare.uva.nl/record/447631).

Karmel T. (2013), Are we there yet?: overview of the Longitudinal Surveys of Australian Youth, Pobrano 24.09.2014 z: http://www.lsay.edu.au/publications/2619.html.

Karwowski M. (2013), Wstęp i podsumowanie kluczowych ustaleń, [w:] M. Karwowski (red.), Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 7–12.

Klepacz R. (2012), Badanie panelowe ścieżek edukacyjnych. Doświadczenia międzynarodowe,

Dokument wewnętrzny, IFiS PAN.

Krzyżanowska Ł., Stec M. (2013), Edukacyjna wartość dodana w liceach ogólnokształcących – wyniki badania jakościowego, [w:] M. Karwowski (red.), Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Martin P. (2010), The Mixed Mode Methodology Programme, Prezentacja podczas ESS Field

Directors’ Meeting. Mannheim.

Rajchert J., Żółtak T., Smulczyk M. (2013), Trait-anxiety’s moderating role in predicting academic performance improvement in PISA, “Polish Journal of Applied Psychology”, 11(3), 73–92.

Rajchert J., Żółtak T., Smulczyk M. (2014), Predicting reading literacy and its improvement in the Polish national extension of the PISA study: The role of intelligence, trait- and state-anxiety, socio-economic status and school type, “Learning and Individual Differences”, 33, 1–11.

Smulczyk M. (2012), Jakie umiejętności są ważne dla skutecznego wejścia na rynek pracy? Opis badania panelowego: „Badanie podłużne – Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne”, „Studia Pedagogiczne”, t. LXV, 401–411.

Smulczyk M., Haman J., Pokropek A. (2013), Organizacja i metodologia badania Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły progimnazjalne, [w:] M. Karwowski (red.), Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne. Trafność wskaźników

edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 47–98.

Smulczyk M., Krzyżanowska Ł., Stec M. (2013), Walka o absolwenta gimnazjum – o strategiach przyciągania nowych uczniów z perspektywy dyrektorów liceów ogólnokształcących, „Psychologia Wychowawcza”, 3, 108–123.

Strand S. (2011), The limits of social class in explaining ethnic gaps in educational attainment, “British Educational Research Journal”, 37(2), 197–229.

Strand S. (2012), The White British–Black Caribbean achievement gap: tests, tiers and teacher expectations, “British Educational Research Journal”, 38(1), 75–101.

Sztabiński P. B. (2009), Raport z realizacji badania PISA 2009 w Polsce, Dokument wewnętrzny, IFiS PAN.

Sztabiński, P. B. (2010), Raport z realizacji badania panelu DNiP, Dokument wewnętrzny, IFiS PAN.

Ten Dam G., Geijsel F., Reumerman R., Ledoux G. (2011), Measuring young people’s citizenship

competences, “European Journal of Education”, 46(3), 354–372.

Youth in Transition Survey – Project Overview, Statistics Canada, Human Resources Development

of Canada, Canada, 2010.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism