Plany edukacyjne młodzieży z Grudziądza i okolic. Raport z badań

Dagna Dejna, Filip Nalaskowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.035

Abstrakt


Tekst jest raportem z badań mających na celu diagnozę uwarunkowań powstania filii dużej i znaczącej uczelni wyższej w Grudziądzu.

Inicjatorem i realizatorem przedsięwzięcia był sześcioosobowy Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji [ACCEPT] działający przy Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przeprowadzone badanie stanowi istotny wkład w zakresie wiedzy o aktualnej kondycji i edukacyjnym potencjale Grudziądza. Celem badań była charakterystyka uczniów klas maturalnych oraz planów edukacyjnych młodzieży Grudziądza i okolic, ze szczególnym skoncentrowaniem na planach wobec studiów wyższych.

Podstawę do rozstrzygnięć stanowi analiza rynku edukacyjnego w obszarze funkcjonujących na badanym terenie szkół średnich i nielicznych uczelni wyższych. Dane empiryczne pozwoliły określić plany edukacyjne badanych oraz wskazać czynniki je determinujące. Oszacowano potencjał dla edukacji wyższej w badanym terenie. Określono preferencje młodych ludzi co do wyboru kierunku studiów i przyszłej uczelni wyższej, a także uzasadnienia dla składanych deklaracji w odniesieniu do chęci podjęcia przez badanych studiów II-go stopnia.

Diagnozą objęto młodzież klas maturalnych i przedmaturalnych wszystkich szkół średnich w Grudziądzu, Świeciu, Nowem i Łasinie. W sumie szkół tych (licea ogólnokształcące i technika) było 18. Przebadano w nich łącznie 2016 uczniów.

Sformułowane wnioski i konkluzje zawierają szczegółowe informacje dotyczące planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i okolic, motywów ich decyzji oraz preferencji.


Słowa kluczowe


młodzież, plany edukacyjne, diagnoza, uczelnia wyższa, plany wobec studiów wyższych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dejna D., Nalaskowski F., Zientarski M. (2013), Geneza i metodologia badań planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i regionu grudziądzkiego, „Kultura i Edukacja”, nr 3 (96) 2013.

Dejna D., Nalaskowski F. (2014), О Высшем Учебном Заведении как о средстве спасения для депрессивного, потерянного города – на примере польского города Грудзёнз (O uczelni wyższej jako ratunku dla upadającego, przegranego miasta – na przykładzie polskiego Grudziądza), „Volgograd State University Journal”, nr 2, 2014.

Nowak S. (2008), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism